(Minghui.org)

מר לי ג'יה-צ'ון תושב העיר צ'או-יאנג בליאו-נינג מת בזמן שהיא כלוא לתקופה של 5 שנים בשל תרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

נמסר שסוהרים בכלא דא-ליאן התעללו במר לי מאז הועבר לשם ביולי 2017. הם מנעו ממנו שינה למשך ימים רצופים רבים כדי לכפות עליו לוותר על אמונתו בפאלון גונג. כשזה לא צלח לנער אותו מאמונתו, הם הורו ל-4 אנשים להפציץ אותו בתעמולת שנאה נגד הפאלון גונג במהלך היום וכפו עליו לשבת על "ספסל זעיר" למשך פרקי זמן ארוכים במהלך הלילה. (ראו: נחשו למה משמש הספסל המיניאטורי הזה?) העינוי הזה ארך 5 ימים רצופים. ביום השישי אחד הסוהרים הכה את מר לי.

הוא פתח בשביתת רעב במחאה על עינוייו, הסוהרים הפסיקו לשבועיים ואז החלו בסבב נוסף של עינויים.

העינויים המתמידים וחסרי הרחמים גבו את חייו של מר לי. הוא מת ב-3 בדצמבר 2018 בגיל 62.

מר לי לא נישא מעולם, ולא היו לו בני משפחה קרובים שיבקרו אותו בכלא. נמסר שהוא נקבר בעיר הולדתו צ'או-יאנג ב-16 בדצמבר.

מעצרים חוזרים ונשנים בשל תרגול בפאלון גונג

מאז ילדותו סבל מר לי מרככת וממחלת עצמות ולא היה מסוגל לעבוד בעבודה קשה כלשהי. ב-2000הוא החל לתרגל פאלון גונג, חרף הרדיפה שהתחילה שנה קודם לכן. תוך זמן קצר הוא הבריא ונהג לעתים קרובות לשתף אנשים בסיפורו, כדי לומר להם שהפאלון גונג אינו דומה כלל למה שתואר בתעמולה של המדינה.

מר לי נעצר 5 פעמים, רק משום שניסה להעלות את המודעות לרדיפה הממושכת. בין השנים 2002 עד 2008 הוא נשלח פעמיים למחנה עבודה בכפייה למשך כולל של 5 שנים. כשסירב לוותר על אמונתו היכו אותו סוהרי מחנה העבודה בפראות וחשמלו אותו באלות מחשמלות.

מעצרו השישי והאחרון אירע ב-7 בספטמבר 2016, אחרי שהלשינו עליו שהוא מחלק חומרי מידע של הפאלון גונג. ב-29 בדצמבר 2016 בית הדין בעיר ביי-פיאו גזר עליו 5 שנים בכלא. מר לי עתר לבית דין הביניים בצ'או-יאנג ב-5 במאי 2-017, אבל כמה חודשים מאוחר יותר בית הדין תמך בפסק הדין המקורי.

מר לי הועבר לכלא דא-ליאן ביולי 2017, שם מת מעינויים ומהתעללות כעבור 17 חודשים.

מאמר קשור:

Mr. Li Jiechun Awaits Verdict on Appeal