(Minghui.org)יש לי שכנה שכבר דיברתי איתה על פאלון דאפא לפני זמן מה. היא לא רצתה לשמוע על זה באותו זמן, ולא רצתה לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

כשפגשתי אותה באוטובוס לאחר מכן, היא התייחסה אליי בחביבות יוצאת דופן. היא ביקשה שאשב לידה כדי שנוכל לשוחח: "אני מאמינה שהפאלון דאפא הוא טוב ושמתרגלי פאלון דאפא הם אנשים טובים", היא אמרה. "תוכלי לעזור לי לפרוש מהמק"ס?"

הסתקרנתי ושאלתי: "בוודאי, אך מה גרם לך לשנות את מחשבתך?"

התברר שהיא עבדה כמטפלת לילדיו של מנהל משרד ממשלתי. למשפחה הייתה גישה שלילית כלפי הפאלון דאפא, כי הם האמינו לשקרים ולתעמולה של המפלגה הקומוניסטית הסינית על השיטה. הייתה לזה השפעה גדולה עליה.

המוטיבציה היחידה של המשפחה הייתה לעשות כסף, אך בנם נשלח למרכז מעצר בגין סחר בסמים. האסירים הכו אותו ואיימו עליו, והוא עבר מחיי נוחות ומותרות לחיי טרור בכלא.

הבן סיפר למשפחתו שבמרכז המעצר הוא אף פעם לא קיבל שמיכה ולאף אחד לא היה אכפת. אבל כאשר כמה מתרגלי פאלון גונג הוכנסו למרכז המעצר, אחר מהם נתן לו שמיכה, פינה לו מקום לישון, והתייחס אליו בטוב לב. המתרגלים סיפרו לו על הפאלון דאפא ואיך להיות אדם טוב, וזה שכנע אותו לפרוש מהמק"ס. המתרגלים דאגו לו, וידאו שהוא קיבל אוכל, וביצעו את העבודות הגרועות ביותר כדי שהבן לא יצטרך לעשותן.

הוא השתחרר במהרה ממרכז המעצר מסיבה שלא ניתן להסביר כלל. הוא חשב שאביו סידר את שחרורו, אך אביו סיפר לו שאף אחד לא הסכים לקבל ממנו שוחד. הוריו איבדו תקווה שהוא ישתחרר ואמו בכתה כל יום.

הבן הבין שהוא השתחרר כי הייתה לו דעה טובה על הפאלון דאפא וכיוון שהוא פרש מהמק"ס.

הבן סיפר למשפחתו שרוב האסירים במרכז המעצר היו גסי רוח ולא נעימים. ובניגוד להם, מתרגלי הפאלון דאפא נהגו ברוח טובה. הם התחשבו בצרכי האסירים האחרים קודם לצרכיהם הם, ובהדרגה מצב הרוח של האסירים השתפר והם הפסיקו להתלונן.

המתרגלים לימדו אותו לדקלם: "פאלון דאפא הוא טוב, 'אמת-חמלה-סובלנות' זה טוב". הוא הבין שהוא רומה על ידי תעמולת המק"ס נגד הפאלון דאפא, אך עכשיו הוא יודע שפאלון דאפא היא שיטה טובה. הוא אמר שהוא יספר את סיפורו לכל אחד שאומר אחרת, ושהוא רוצה להיות אדם טוב.

השכנה שלי אמרה שהיא התרגשה מאוד כששמעה את סיפורו. היא אמרה: "עכשיו כל בני המשפחה של מנהל המשרד הזה מאמינים שפאלון דאפא הוא טוב, וגם אני מאמינה בזה. עכשיו גם אני רוצה לפרוש מהמק"ס כדי שיהיה לי עתיד טוב".

הבטחתי לה שאעזור לה לפרוש וביקשתי ממנה לספר את הסיפור למשפחתה ולחבריה כדי שיוכל להיות להם עתיד טוב גם כן. היא הבטיחה שתעשה כך.