(Minghui.org) מר וואנג באנג-ג'י מנפת טונג-שאן בפרובינציית הו-ביי מת אחרי שנה ששוחרר מהכלא במצב בריאותי חמור. הוא היה בן 71 במותו.

מר וואנג נעצר ב-21 ביולי 2015 ובינואר 2016 נגזרו עליו 3 שנים בכלא פאן-ג'יא-טאי, בשל הגשת תלונה פלילית רשמית נגד מנהיג המשטר הקומוניסטי לשעבר ג'יאנג דזה-מין, שהורה ב-1999 על הרדיפה נגד אמונתו-פאלון גונג.

באוגוסט 2018 לקראת סיום תקופת מאסרו, רשויות הכלא הודיעו לאחיינו של מר וואנג לבוא ולקחת אותו הביתה, משום שלמר וואנג לא היו אישה וילדים לחזור אליהם. האחיין הגיע לכלא ומצא את דודו במצב שאינו מגיב לסביבה ועם קשיי נשימה.

לא ידוע לאיזה עינויים בדיוק נחשף מר וואנג בהיותו בכלא פאן-ג'יאה-טאי, אבל אתר מינג-הווי מדווח שבכלא זה מענים מתרגלי פאלון גונג באופן שגרתי באמצעות מכות פראיות, הקפאה, תלייה, עינוי "ספסל הנמר", מניעת שינה והחדרת סמים מסוכנים, הם עינויים שגרתיים המיושמים על העצורים שם (ראה:Methods of Torture Used on Falun Gong Practitioners in Fanjiatai Prison

אחרי טיפול נמרץ ואינטנסיבי, מצבו של מר וואנג השתפר מעט והוא החל לבלוע קצת מזון. אחיינו של מר וואנג שלח אותו לבית החלמה, שם קיבל טיפול סביב השעון.

בתחילת ספטמבר 2019 מצבו של מר וואנג התדרדר לפתע. בית החולים המקומי סירב לתת לו טיפול והוא מת כעבור שעות אחדות.

מר וואנג סבל במשך כשני עשורים מרדיפה בשל אמונתו. מלבד מאסרו האחרון הוא הוחזק במשך שנתיים במחנה עבודה בכפייה של שא-יאנג, ופוטר מעבודתו במשרד לפיקוח על חומרים ב-2001.

רקע

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה שהוצגה לציבור במאי 1992. השיטה נפוצה במהירות בכל רחבי סין, בזכות תועלות הבריאות הכבירות שלה ושיפור האופי בעזרת עקרונות הליבה של "אמת-חמלה-סובלנות".

כשג'יאנג דזה-מין גילה שכ-100 מיליון סינים החלו לתרגל פאלון גונג ב-1999, הוא הורה ביולי אותה שנה על הרדיפה הממשיכה עד עצם היום הזה.