(Minghui.org) כמה גופי מדיה מרכזיים בפינלנד סיקרו בעמוד הראשון שלהם פורום הדן בקצירת איברים בכפייה בסין שהתקיים ב-19 בספטמבר 2019 בהלסינקי. העיתונים הפופולריים ביותר בפינלנד ה-Helsinki Daily"" (Helsingin Sanomat) ו-HSL""(העיתון השוודיהראשיבפינלנד)דיווחו על הפורום.

במהלך הפורום נדונו סוגיות כמו הסיבה לעלייה של השתלות איברים בסין, התגובה של הקהילה הבין-לאומית והתגובה הזועמת של אנשים כלפי קצירת האיברים על ידי המדינה עצמה, שמבצעת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) במתרגלי פאלון גונג חיים.

תמונה: ה-19 בספטמבר 2019- כתבות בדפוס ובאינטרנט על הפורום בהלסינקי

תמונה: ה-HSL (העיתון הנמכר ביותר בשוודיה) מדווח על הפורום

בכתבות דווח: "המק"ס החלה ברדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999. מאז, שיעור השתלות איברים בסין עלה במהירות. מערכת תרומות האיברים מרצון הוקמה רק ב-2013."

"המק"ס הכירה בשימוש באיברים לצרכי השתלות איברים מאסירים המוצאים להורג והצהירה שהיא הפסיקה לעשות זאת בתחילת 2015. אולם היקף שיעור ההוצאות להורג לא הגיע להיקף שיסביר את השיעור הגבוה של השתלות האיברים."

"עורכי דין לזכויות אדם, רופאים ואקטיביסטים ... אספו קטעי ראיות רבים. לדבריהם, סין מבצעת כל שנה בין 60,000 ל-100,000 השתלות איברים של איברים שנלקחו מאסירי מצפון. רוב האיברים נלקחו ממתרגלי פאלון גונג."

"בשנים האחרונות אנשים חשדו שהאיברים של מוסלמים אויגורים החיים בשין-ג'יאנג נגנבים. אויגורים צריכים לעבור בדיקות בריאות ובדיקות דם. לדברי אנוור טוהטי, [לשעבר מנתח אויגורי שהיה עד לקצירת איברים מאסירים על ידי המשטר הסיני] מטרת הבדיקה היא ליצור בנק חי של איברים אנושיים הכולל גם מידע על טיבטים ונוצרים בכנסיות מחתרתיות."

"אולם רוב הראיות מוכיחות שהאיברים הם ממתרגלי פאלון גונג. בסין נמצאים 800,000 עד 3 מיליון אנשים במחנות ריכוז ובבתי כלא. השקיפות המוגבלת במחנות האלה פירושה שאין מספר מדויק על חומרת הבעיה".

הקהילה הבין-לאומית מביעה דאגה לגבי מקור האיברים

"הפרלמנט האירופי העביר ב-2013 החלטה שקבעה שההאשמות בדבר הסרה שיטתית של איברים ממתרגלי פאלון גונג ומאסירי מצפון אחרים הן אמינות. הפרלמנט אמר שהאיחוד האירופי יגנה את הפעולות של המק"ס ויזהיר את אזרחיו לא לנסוע לסין להשתלות איברים, מפני שהאיברים עלולים להיות מאסירי מצפון."

"ד"ר מריה היינונן גוזייב מארגון הרופאים לאחריות חברתית אמרה שספרד, ישראל, איטליה, נורבגיה וטייוואן אסרו על האזרחים שלהן לנסוע להשתלות איברים בסין."

"היינונן גוזייב אמרה שקהילת המחקר הבין-לאומית החלה להקדיש תשומת לב להיבטים האתיים של מחקרים מדעיים על השתלות איברים אנושיים. היא ציינה שבאוגוסט השנה, כתבי העת המדעיים Plos One"" ו-Transplantation""דחו 15 מחקרים מדעיים סינים בנימוק שהחוקרים לא יכלו להסביר את מקור האיברים שהשתמשו בהם במחקר הרפואי".