(Minghui.org) הסנאטור האמריקני פטריק ליהי מוורמונט פרסם ב-12בספטמבר הצהרה בה הוא קורא לממשלה הסינית לשים קץ לרדיפה נגד הפאלון גונג. הצהרתו נרשמה ברשומות הקונגרס.

תמונה: סנאטור פטריק ליהי מורמונט

סנאטור ליהי אמר בהצהרתו שפאלון גונג הוא צורה של אמונה מסורתית בסין. מאמיניה מתרגלים מדיטציה ומשתמשים ב"אמת-חמלה-סובלנות" כעקרונות המנחים של השיטה.

הסנאטור ליהי כתב בהצהרתו: "מתרגלי פאלון גונג ציינו לאחרונה את יום השנה ה-20 לתחילת הקמפיין האכזרי של סין נגד הקהילה שלהם. ב-20 ביולי 1999 מאות מתרגלי פאלון גונג נעצרו בבתיהם באמצע הלילה. נמסר שבמשך השבוע שלאחר מכן, כ-50,000 מתרגלים הוכנסו למעצר. בשנים מאז החל הדיכוי הזה, הממשלה הסינית ממשיכה באכזריות את הדיכוי נגד הפאלון גונג".

מר ליהי הסב תשומת לב לאכזריות של הרדיפה: "מתרגלי פאלון גונג נעצרו, הושלכו למחנות עבודה בכפייה, הוכו, מנעו מהם שינה, הרעיבו אותם. תקפו אותם מינית, חשמלו אותם, האכילו אותם בכוח ובכפייה, כבלו אותם ושברו את ידיהם ורגליהם באיטיות עד שהם יוותרו על אמונתם. איבריהם נקצרו נגד רצונם. הם נרצחו [בתהליך].

"כנראה שלא נדע לעולם כמה אנשים חפים מפשע היו לקורבנות של הזוועות האלה, מאחר שהממשלה הסינית מכחישה לעולם החיצון שזה אכן קורה, ומצדיקה זאת מול אזרחיה".

הסנאטור פנה בקריאה לסין לשים קץ לרדיפה: "הממשלה הסינית צריכה להפסיק לאלתר את המעצרים השרירותיים שלה ואת האלימות האכזרית כלפי מתרגלי פאלון גונג, דתות אחרות ומיעוטים אתניים.

"עליה לשחרר אסירים פוליטיים ממרכזים לחינוך מחדש, לתת תוקף חוקי לדתות ולשיטות הרוחניות ולאפשר לקבוצות זכויות אדם בין-לאומיותולעיתונאים לראיין את הניצולים. עליה להתחייב להפסקת העינויים, לקצירת איברים של אסירים ולתעמולה נגד מיעוטים".

סנאטור ליהי שיבח את מתרגלי פאלון גונג מורמונט על העלאת המודעות לגבי הרדיפה המתרחשת בסין. הוא אמר: "המצוקה הזאת של האנשים בסין, הזוועות של העינויים והרצח על ידי ממשלה, יכולים להיראות רחוקים מאוד מוושינגטון די.סי ורחוקים מאוד ממדינתי ורמונט. ועם זאת, תושבי ורמונט נוסעים לוושינגטון להיפגש איתי ועם הצוות שלי, כשהם דוחקים בקונגרס לנקוט בפעולה למען הפאלון גונג.

"תושבי ורמונט הם אנשים עקשנים המסרבים בצדק לתת לנו לשכוח את הפאלון גונג ואת הקורבנות הנוספים של הדיכוי בסין. זה הכי קל להתעלם מפשעים נגד האנושות בצד השני של הגלובוס, כאשר הקורבנות הם אנשים שלעולם לא נפגוש. אבל תושבי ורמונט דורשים שנקדיש לכך תשומת לב. מגיע לפאלון גונג שנזכור אותם, ומגיע להם שהקהילה הבין-לאומית תפעל יחד למענם".

סנאטור ליהי הוא חבר המפלגה הדמוקרטית וסנאטור של ארה"ב ממדינת ורמונט. הוא משרת במשרה כבר 44 שנים והיה יושב הראש הרשמי של ועדת המערכת המשפטית של הסנאט, כמו גם נשיא זמני של סנאט ארה"ב.