(Minghui.org)חלומה של יואן צ'ון-שיאו בת ה-20 התנפץ בשל כך שרצתה לתרגל פאלון גונג, שיטת מדיטציה שקטה המבוססת על העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות" שנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

יואן גורשה מהקולג' ב-4 ביולי 2019.

יואן, ילידת העיר חארבין בפרובינציית היילונג-ג'יאנג, החלה לתרגל פאלון גונג ב-2016. עם השיפור בבריאותה, היא קיבלה ציונים טובים יותר והתקבלה בספטמבר 2018 לאוניברסיטת נאן-ג'ינג לדואר ותקשורת, בבית ספר להנדסה אלקטרו-אופטית.

באחד במאי, כשחברתה לחדר ראתה אותה מתרגלת את תרגילי הפאלון גונג במעונות, היא הלשינה עליה ליועצת, שדחקה בה לוותר על הפאלון גונג. כשסירבה, דיווחה היועצת על כך למחלקת הביטחון בבית הספר.

ב-12 במאי נערכה פגישת חקירה בין יואן ל-4 שוטרים ממחלקת הביטחון ובכלל זה המנהל יין יו-לין. תוך כדי החקירה כתב השוטר צ'ן הערות במחשב שלו.

יואן סירבה לוותר על אמונתה משום שאין כל חוק בסין הרואה בפאלון גונג פשע, והיא מאמינה שיש להגן על זכותה לחופש אמונה, כפי שנרשם בחוק. אולם תחת לחץ שוטרי הביטחון היא כתבה ב-13 במאי, נגד רצונה, הצהרה שהיא תפסיק לתרגל פאלון גונג.

שוטרי הביטחון החרימו את ספרי הפאלון גונג שלה וחומרי מידע על השיטה והעבירו אותם לתחנת משטרת שיאן-לין. ב-28 במאי הודיעה הנהלת האוניברסיטה שיואן תלמד במשך שנה על תנאי.

אבל בתחילת יוני החליטה יואן לבטל את ההצהרה שכתבה נגד רצונה והחלה לתרגל פעם נוספת את תרגילי השיטה במעונות. כשאחד משוטרי הביטחון קרא לה שוב לשיחה, היא הסבירה שתרגול בפאלון גונג מותר על פי החוקה הסינית. כמו כן הצהירה שהיא מבטלת את הצהרתה הקודמת שהוצאה תוך לחץ.

באחד ביולי קבעו לה פגישה עם בכירים מהתאחדות הסטודנטים וממחלקת הביטחון. מנהל ההתאחדות דרש שהיא תעזוב את בית הספר או שהיא תגורש. יואן סירבה לעזוב בעצמה ומיוזמתה, משום שלא עשתה שום דבר רע. בפגישה נכחו גם היועצת לשעבר שדיווחה עליה למשטרת הקמפוס והיועצת החדשה שבאה במקומה.

אחרי שנפתחה השנה האקדמית ב-25 באוגוסט 2019, יואן גילתה שאינה יכולה להירשם לשיעורים. כשביררה על כך, הודיעו לה בכירים שהיא גורשה. כשהוריה הגיעו לבית הספר, ניתן להם עותק של הודעת הרחקה מבית הספר. העתקים להודעה נשלחו ב-4 ביולי ממשרד נשיא הקולג' למשרד המפלגה, למשרד האוניברסיטה, למשרד לעניינים אקדמיים, למחלקת הביטחון, לוועדת ליגת הנוער ולכל בתי הספר בקמפוס.

תמונות: הודעת הגירוש של גב' יואן צ'ון-שיאו מאוניברסיטת נאן-גי'נג לדואר ותקשורת (NUPT)

פרטי המעורבים ברדיפתה של יואן מופיעים במאמר המקור באנגלית בקישור מטה.