(Minghui.org) ב-4 באוקטובר 2019 פרסם העיתון הלאומי ההולנדי "Trouw" כתבה עם הכותרת : "הטריבונל מכנה את סין מדינה פושעת".

הכתבה פותחת ב: "המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) תפסה את השלטון במשך 70 שנה. בואו ונסקור זאת יחד".

הטקסט שלאחר מכן מתאר את קצירת האיברים של המק"ס ממתרגלי פאלון גונג חיים ואת המסקנה הסופית של בית הדין העצמאי "טריבונל בנושא סין" שהתקיים בלונדון מוקדם יותר השנה.

תמונה: הכתבה "הטריבונל מכנה את סין מדינה פושעת" בעיתון ההולנדי הלאומי "Trouw"

בכתבה מצוין שחקירות הטריבונל התבססו על ראיות איתנות ועל עדויות מיד ראשונה.

"כדי להשיג איברים חיים ולרצוח אנשים, הרופאים של המק"ס בוחרים איברים כשהקורבנות עדיין בחיים", כתב מחבר הכתבה.

"כבר ב-2006 הגיעו דיווחים שקבוצת התרגול של הפאלון גונג היא המטרה העיקרית. פשעי קצירת האיברים החיים שמבצעת המק"ס ממתרגלי פאלון גונג אומתה על ידי הטריבונל. כמו כן חושד הטריבונל גם שגוף הראיות הגדל והולך מצביע על רצח בעבור איברים, קורה גם לגבי האויגורים".

הכתבה ממשיכה: "המספר האמיתי של השתלות איברים הוא גבוה הרבה יותר מהמספרים שניתנו על ידי המק"ס עצמה. תורמים מרצון בסין רחוקים מהכמות המספקת, אך יש להם מתקנים מתקדמים להשתלות איברים והםהחלו ללא מערכת תרומה מרצון."

"פציינטים זרים יכולים להשיג איברים במועד מדויק שנקבע מראש, שלדעת הטריבונל זה חשוד מאוד. בארצות אחרות איברים זמינים בזמנים לא בטוחים או מדויקים.

"מדינות כמו ישראל, בלגיה, ספרד, איטליה וטייוואן אוסרים על אזרחיהן לנסוע לסין לצורך השתלות איברים. בבלגיה, הפרות החוק הזה יכולות להסתיים עד 20 שנות מאסר בכלא. ה"טריבונל בנושא סין" כינה שוב ושוב את סין מדינה פושעת בוועידה לזכויות אדם של האו"ם", נאמר בכתבה.