(Minghui.org) הוועדה המשפטית פוליטית (PLAC) במחוז יי שבפרובינציית הה-ביי פרסמה באוגוסט 2019 מסמך הדורש מכל העסקים והארגונים המקומיים לכפות על עובדיהם המתרגלים פאלון גונג לכתוב "הצהרות ערבות" לוויתור על אמונתם.

המתרגלים מאוימים באיבוד משרותיהם או השעיית משכורתם אם יסרבו לציית לכך.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מאז 1999. ועדת ה-PLAC היא סוכנות הפועלת מעל לחוק שמטרתה להוציא הפועל את מדיניות הרדיפה.

להלן שמות כמה מתרגלים שהוטרדו או הושפעו מגל הרדיפה החדש:

גב' סון יא-קון עובדת בבנק החקלאי של סין אולצה באוקטובר 2019 על ידי מנהל הבנק לכתוב הצהרת ערבות לוויתור על אמונתה.

כשסירבה לציית, המנהל פנה לבעלה והונה אותו להאמין שאשתו תאבד מענק של יותר מ-5,000 יואן בחודש, אם תסרב לכתוב את ההצהרה. בעלה לחץ עליה במשך שבוע לכתוב את ההצהרה, מה שפגע בהרמוניה המשפחתית.

גב' ג'או יאן-מיי וגב' גו שיאנג-רווי – שתיהן מורות שפרשו לגמלאות. באוקטובר 2019 בכירים ממשרד החינוך המקומי ביקשו להיפגש עמן. כשגב' ג'או לא הופיעה, אילצו את בתה לחתום על מסמך מבלי שאפשרו לה לקרוא בו.

גב' גו הלכה להיפגש עם המנהל החדש מבית ספרה בהוראת משרד החינוך. כששוחחה עם המנהל, אחד הבכירים הקליט אותה בווידיאו.

גב' ג'או לי-מיי היא מורה באוניברסיטה הפתוחה של סין. ב-14 באוקטובר 2019 צלצל אליה סגן מנהל האוניברסיטה והודיע לה שה-PLAC הורה להם להשעות את משכורתה אם תסרב לכתוב הצהרה לוויתור על הפאלון גונג.

הוא אמר לה שהוא רק ממלא הוראות של הממונים עליו, ושהם צלצלו גם לבנה ואמרו לו ללחוץ על אמו לוותר על אמונתה.

גב' ג'או זומנה לבית הספר בבוקר ה-25 בנובמבר 2019. בעודה קוראת את המסמך של ה-PLAC שהגיש לה המנהל, אחד הסגנים ניסה להקליט אותה בווידאו. גב' ג'או הפסיקה אותו והמנהל ניסה להקליט אותה דרך הטלפון שבמקטורן שלו.

באותו יום אחר הצהריים ניגשה גב' ג'או למשרד החינוך המקומי והסבירה לבכירים שם שלרדיפה אין כל בסיס משפטי חוקי והאיצה בהם להפסיק להשתתף ברדיפה. הם התנצלו באומרם: "המפלגה היא המשלמת לנו, לכן נעשה כל שהיא תבקש מאתנו לעשות".

גב' ג'ו לי-הואה עבדה בבית החולים לרפואה סינית מסורתית בעיר באו-דינג. מנהל בית החולים הורה לה לכתוב הצהרת ערבות באוגוסט 2019, אחרת היא תפוטר. סגן מזכיר בית החולים סירב לתת לה ללכת עד שהיא חתמה על ההצהרה.

גב' ליו רונג-ג'ן בכירים ממשרד האזרחים הגיעו לביתה להחתים אותה על הצהרת ערבות. כשסירבה כפו על בעלה לחתום על כך.

מתרגלים נוספים עברו הטרדות דומות והתבקשו לחתום על הצהרות ערבות לוויתור על אמונתם. ראה מקרים נוספים בכתבת המקור באנגלית.