(Minghui.org) גב' האן יו-שיה, תושבת טיאן-ג'ין נעצרה ב-29 בספטמבר 2019 אחרי שהלשינו עליה שהיא משוחחת עם אנשים על פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

השוטרים שהגיעו לביתה ניסו לפרוץ את הדלת בעזרת מקדח. אחרי שלא הצליחו בכך, הם הזמינו פורץ מנעולים לפתוח את הדלת. הם נכנסו והחרימו את כל ספרי הפאלון גונג וחומרי מידע על השיטה. גב' האן עצורה במרכז המעצרים וו-שווי-דאו.

במשך 20 השנים האחרונות בני משפחתה של גב' האן ובכלל זה היא עצמה, בעלה ובתה נעצרו שוב ושוב ונכלאו במחנה עבודה בכפייה ובכלא בשל תרגול בפאלון גונג.

טרם מעצרה האחרון, גב' האן הייתה עצורה 5 פעמים. היא הייתה כלואה במשך 3 וחצי שנים במחנה העבודה בכפייה לנשים של באן-צ'יאו ו-3 וחצי שנים בכלא הנשים של טיאן-ג'ין.

גב' האן עונתה בכלא. פעם אחת תלו אותה הסוהרים על מסגרת דלת במשך 7 ימים. כשהורידו אותה משם, רגליה היו נפוחות מאוד והיא לא יכלה ללכת. היא סבלה מצורות שונות של התעללות ובכלל זה ישיבה על ספסל קטן ללא תזוזה במשך שעות ארוכות, עבדה בעבודה אינטנסיבית ללא תשלום, והוגבלה בשימוש בחדר השירותים. (ראה: "נחשו למה משמש הספסל המיניאטורי הזה?").

בעלה של גב' האן, מר גואו-דה-יואו נעצר 3 פעמים. הוא היה כלוא במחנה העבודה בכפייה באן-צ'יאו במשך 3 שנים ובכלא גאנג-ביי במשך 5 שנים. גם הוא סבל מהתעללות וכפו עליו לשבת על "ספסל קטן", לעבוד בעבודה קשה ולצפות בתעמולה בווידיאו המכפישה את הפאלון גונג. כמו גם היה עליו לכתוב "יומני מחשבות" כל חודש.

בתה של גב' האן, גב' גואו צ'נג-רו נעצרה 4 פעמים (ראה כתבה). היא נשלחה פעמיים למחנה עבודה בכפייה בסך כולל של 3 וחצי שנים ופעמיים לכלא הנשים בטיאן-ג'ין בסך כולל של 8 שנים. בזמן מעצרה האחרון של אמה היא עדיין כלואה בכלא הנשים בטיאן-ג'ין לתקופה של 5 שנים.