(Minghui.org) גב' יאנג לי-הואה בת 43 ממחוז סון-וו בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג מתה לאחר כשנה וחצי במאסר. היא נכלאה רק בשל אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי מאז 1999.

גב' יאנג לי-הואה

ב-5 בנובמבר 2019 המשפחה קיבלה הודעה מכלא הנשים בהיי-לונג-ג'יאנג שגב' יאנג במצב קריטי. כשבני משפחתה מיהרו לבית החולים, היא כבר איבדה את הכרתה. היא מתה מאוחר יותר באותו יום.

כשדרשו לראות את התיק הרפואי שלה, אחד הסוהרים נופף במהירות ברשומות התיק מול עיניהם מבלי להתיר להם לקרוא פרטים.

כששאלו מדוע גופה מכוסה בחבלות, הסוהר אמר לבני המשפחה שאלה הם כתמי מוות.

משפחתה של גב' יאנג דרשה ניתוח שלאחר המוות, אבל רשויות הכלא התחמקו בטיעון שיש צורך באישור לערוך ניתוח שלאחר המוות ושייקח חודשים לדרגים העליונים לאשר זאת.

בסופו של דבר הצליחו רשויות הכלא לאיים על המשפחה כך שיחתמו על הסכמה לשריפת הגופה.

היסטוריה של רדיפה

באוגוסט 2014 נגזרו על גב' יאנג שלוש שנים בכלא מפני שכתבה על עמוד טלפון "פאלון דאפא הוא טוב". בתה שבכיתה א' ובנה בן ה-5 נותרו ללא השגחת אם שלוש שנים.

בכלא הנשים של היי-לונג-ג'יאנג גב' יאנג נחשפה למכות ולצורות נוספות של עינויים. היא רזתה מאוד והתקשתה בהליכה.

לדברי אסירה שהייתה כלואה עמה, גב' יאנג נכנסה לפעמים לתרדמת אחרי שהוכתה על ידי הסוהרים. לפעמים, הסוהרים נהגו "להאכיל" אותה בכוח ובכפייה במי מלח מרוכזים.

אחרי ששוחררה באוגוסט 2017 היא החלימה לחלוטין, וכעבור 3 חודשים מצאה עבודה בתחנת דלק. יומיים לאחר שהחלה לעבוד שם, מפקד המשטרה המקומי אילץ את מנהל התחנה לפטר אותה.

גב' יאנג עתרה לקבל את עבודתה בחזרה ונעצרה ב-17 בנובמבר 2017 במשרד העתירות המקומי. מתרגלת נוספת שהייתה אתה נעצרה אף היא.

על שתי המתרגלות נגזרו 4 שנים בכלא ב-26 בדצמבר 2017. הערעור שהגישו בבית דין הביניים בעיר היי-הה נדחה ב-23 בפברואר 2018 ובית הדין תמך בגזר הדין המקורי. שתיהן נשלחו לאחר מכן לכלא הנשים בפרובינציה.

אביה של גב' יאנג חלה ומת מצער.

אמה של גב' יאנג עברה ניתוח עקב מחלת הסרטן, וכדי לא להוסיף על מצוקתה, לא סיפרו לה על מות בתה בכלא, שכן עברו רק שנתיים מאז מת בעלה, שהיה לה לתמיכה וסעד.

כתבה רלוונטית:

Seeking Legal Right to Work, Two Heilongjiang Women End up in Jail