(Minghui.org) נהגתי לעקוב אחר החדשות באפוק טיימס וטלוויזיית NTD, בייחוד בנוגע למלחמת הסחר בין סין לארה"ב. הייתי מרותק ושמחתי לראות שהממשל האמריקני סוף סוף רואה את ההתנהגות הנוכלת של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ומתנגד לה.

המאסטר אמר ב"ועידת הפא של NTD ואפוק טיימס לשנת 2018":

"גם האקלים הקוסמי מסייע לנו, כפי שאמור היה לקרות, כי הדברים חייבים להתקדם בכיוון הזה."

וכן:

"אין כבר הרבה סיבות לקיומו של צל הרפאים הקומוניסטי, אז הגיע הזמן להיפטר ממנו."

כשהרגשתי מרומָם מהרעיון של נפילת המפלגה, הבנתי שיש לי החזקה גדולה לקרוא חדשות און ליין. מדוע הייתי אובססיבי לחדשות און ליין? שורש הבעיה היה שנאתי למפלגה. רציתי לראות את ההתפוררות המק"ס בגלל הרדיפה האכזרית שלה נגד מתרגלי הפאלון דאפא.

בתקופה זו החלה בריאותי להתדרדר עקב השין-שינג העלוב שלי. לא הייתי מסוגל לוותר על השנאה שלי. כששלחתימחשבות נכונות בעבר בנוגע להחזקה זו, זה לא היה יעיל.

עכשיו יש לי הבנה חדשה. עליי לוותר על ההחזקה החזקה לשנאה ועל התרעומת העמוקה, ולא משנה מה המצב. כמתרגל, החזקות אלו הן נגד חוק היקום. עליי להגיע לסטנדרט של הדאפא וללכת על פי העקרונות "אמת-חמלה-סובלנות".

עליי להתמודד עם בעיה זו מרמה גבוהה ובאמת לוותר על ההחזקות שלי. אנחנו יודעים מהפא שהמק"ס היא רק כלי בידי הכוחות הישנים, והיא נוצרה כדי לבחון מתרגלים. כשלא יהיה בה צורך יותר, היא תושמד.

המאסטר אמר:

"אתם אולי יודעים שכאשר מתיכים פלדה, מכניסים לכבשן לא רק עפרת ברזל. יש גם פחם, ובלעדיו אי אפשר יהיה להתיך פלדה." ("הוראת הפא בוושינגטון די.סי. ב-2018")

אם אנחנו באמת מבינים את עקרונות הפא, לא תהיה יותר שנאה בלבנו.