(Minghui.org)

בפעם השנייה מזה שנתיים, מתנדבים מהארגון הלא ממשלתי "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה" (DAFOH) השתתפו ביריד הרופאים בוועידה השנתית להכשרת רופאים (Lægedage) בדנמרק שנערך מה-12 עד ה-16 בנובמבר, כדי ליידע את המשתתפים על קצירת איברים בכפייה בסין.

האירוע שנמשך על פני רוב ימי השבוע התארח במרכז בלה בקופנהגן וקיבל חסות של ארגון המתרגלים המרכזי בדנמרק (PLO).
משתתפי היריד לומדים על רצח אסירי מצפון על ידי מדינה בעבור איבריהם המתקיים בסין

ביתן "שמשמעותו גדולה ביותר"

האנס, אחד הרופאים הצעירים שעצר ליד ביתן DAFOH אמר שממש התקשה להאמין שפשע מרושע כזה מתבצע בתקופה הזאת ובזמן הזה. "הביתן שלכם הוא הייחודי ביותר באולם הכנסים הזה ובעל המשמעות הגדולה ביותר. אני מכבד את אומץ לבכם ואת התמדתכם", אמר.

להביא עמית למקצוע ללמוד את העובדות

אחרי שנודע לד"ר Terje נושא קצירת האיברים בכפייה, הוא חזר למחרת היום לביתן DAFOH עם עמית צעיר למקצוע. שניהם חתמו על עצומה נגד המשך הזוועה הזאת.

"אינני יכול לדמיין שזה יכול לקרות בעולם הזה. זה ממש נורא", העיר ד"ר Terje.
רופאים דנים ואנשי מקצוע הרפואה חתמו על עצומה נגד קצירת איברים בכפייה בסין

רופאים סינים שומעים את העובדות

שני רופאים סינים נכנסו לביתן והיססו תחילה לפני שאחד מהם לקח חוברת שכותרתה: "ג'נוסייד רפואי". אחד מהם שאל איזה בית חולים בסין קצר איברים בכפייה. המתנדבים סיפרו לו שהפרקטיקה הזאת מתרחשת בכל המדינה, על ידי המדינה ומעורבים בה הממשלה, המערכת המשפטית, הצבא והרופאים בבתי חולים.

הרופאה שהגיעה איתו הייתה מופתעת שמתרגלי פאלון גונג בריאים נרצחים בעבור איבריהם ואמרה שהיא רוצה לדעת עוד על הנושא.

"זהו רצח-עם, עלינו לעצור זאת"

רופא בשם קלאוס אמר שמעולם לא שיער שרופא יוכל להרוג אדם בריא כדי למכור את אביריו בעבור רווח. "זהו רצח-עם. עלינו לעצור זאת", הוא אמר.

כתב העת האמריקני על השתלות (The American Journal of Transplantation) פרסם ב-2016 מאמר הקובע ש-63 אחוז מהאיברים הזמינים להשתלות סביב העולם מקורם בסין. הכמות עצומה, בעוד שמקורות האיברים לא ידועים.

"המידע יועבר לראש הממשלה"

טייוואן, ישראל, ספרד, איטליה ונורווגיה העבירו כבר חוקים שונים האוסרים על אזרחיהן לעבור ניתוחי השתלות איברים בלתי חוקיים בחו"ל ובכלל זה בסין. מדינות רבות נוהגות כמותן.

אחת הרופאות בשם בטינה אמרה: "המידע הזה יועבר לראש הממשלה. על אף שדנמרק היא מדינה קטנה ומדינה אחת לא תוכל לעצור את המשטר הסיני, ראש הממשלה שלנו צריך לעשות משהו".

רופא אחר הוסיף: "אינני יכול לדמיין שהזוועה הזאת עדיין מתרחשת כיום. מה אני יכול לעזור כדי לעצור את הרצח?"

ביומיים האחרונים של היריד, רופאים רבים הגיעו לביתן בין הסמינרים השונים כדי לחתום על העצומה. רבים קראו את הפרסומים והחליטו להביע את תמיכתם.