(Minghui.org)

גב' שו רונג, פרופסור בקולג' לפוליטיקה ומשפט בבייג'ינג, מרצה מן המניין, טיפלה במהלך חופשת הקיץ באמה הרתוקה למיטה בבית חולים. היא קיבלה שיחת טלפון ממחלקת הביטחון בבית הספר וביקשו ממנה לחזור בדחיפות לקולג' בשל פגישה חשובה.

ב-13 ביולי 2018 חזרה גב' שו במהירות לבייג'ינג שם עבדה בקולג' כמרצה מן המניין. סגל הביטחון חקר אותה אם היא מתרגלת פאלון גונג ואם היא שוחחה עם עמיתיה לעבודה על השיטה. הם החזיקו בה בבית הספר עד 2 לפנות בוקר, כשהמשטרה הגיעה ועצרה אותה.

בתחילת יולי שיתפה גב' שו מידע על הפאלון גונג והרדיפה נגדו עם ארבעה מעמיתיה לעבודה. אחד מהם דיווח עליה לבית הספר ולמשטרה.

אחרי מעצרה, השוטרים ערכו חיפוש בביתה של גב' שו והחרימו משם מחשבים ואת ספרי הפאלון גונג שלה. הם האשימו אותה ב"ערעור אכיפת החוק באמצעות ארגון כת", והכניסו אותה למעצר במרכז המעצרים של דא-שינג בבייג'ינג. במרכז המעצרים הם חקרו אותה מספר פעמים.

בינתיים חקרו מחלקת הביטחון של הקולג' ביחד עם המשטרה אם יש עוד חברים בסגל ההוראה שגם תרגלו פאלון גונג. כמו כן ניסו למנוע הדלפת מידע על מעצרה של גב' שו.

ב-13 באוגוסט 2018 אחרי חודש במעצר, שוחררה גב' שו בערבות. לא ברור אם הרשויות ימשיכו לנסות להרשיעה או לא.