(Minghui.org)

תופעות כאוטיות רבות קיימות היום בחברה הסינית, ויש סוגים רבים של הפרעות במיוחד כשזה נוגע למאמצי הבהרת אמת של מתרגלי פאלון דאפא. לדוגמה, המפלגה הקומוניסטית הסינית התקינה ציוד מעקב ויש אנשי ביטחון בכל המקום, ואפליקציות בטלפון הסלולארי משמשות למעקב אחר מקום הימצאם של אנשים. דברים אלה גורמים לכך שנראה שזה כמעט בלתי אפשרי עבור אנשים לעשות דבר מבלי להיראות. וזה יוצר את הרושם שהשלטונות יכולים לגלות כל מה שאנחנו עושים.

תלמידי דאפא שונים התעוררו לעקרונות שונים של הפא הקשורים לצורות אלה של הפרעות. יש שאמרו במוחם למצלמות המעקב לא להשתתף ברדיפת מתרגלי פאלון דאפא. חלקם נטרלו את פונקציות הניטור של הטלפונים הסלולריים שלהם, מה שהופך את הטלפונים הסלולריים שלהם שיעבדו רק בשבילנו. לפיכך, מזוויות שונות ובמובנים שונים, מתרגלים אלה שוללים את הסידורים של הכוחות הישנים ומשלימים ומבצעים את מה שתלמידי זמן תיקון הפא צריכים. יכולות על טבעיות אלה באות לידי ביטוי רק אחרי שמתרגל התעלה מעל הרמה האנושית והוא פועל תחת ההדרכה של עקרונות אלוהיים.

למעשה, על פני השטח, כל הסוגים האלה של הפרעות שאורגנו על ידי הכוחות הישנים משתמשים בשיטות אנושיות כדי לכוון לבני אדם ולהחזקות האנושיות. כל עוד אנחנו מוארים לעקרונות אלוהיים, מטפלים בתופעות הללו כראוי, ממקמים את עצמנו מעבר לעולם האנושי, ומטפלים בדברים האלה בחמלה של האלוהי, ההפרעות האלה יהיו לא-אפקטיביות.

כל הדברים שאנחנו חושבים שיכולים להפריע לנו בעולם האנושי הם כנראה רק המושגים האנושיים שלנו. אלה המושגים שאנחנו צריכים לחסל, לשפר את עצמנו ולהתגבר כשאנו פוסעים בנתיבים שלנו אל האלוהי.

זה בדרך כלל דורש כמה פריצות דרך, לפעמים מהתגברות על צורות שונות של הפרעה מגיעים לרמה אחרת בטיפוח ומשלימים את מה שאנחנו צריכים.

בסופו של דבר, אנחנו חייבים לפרוץ את כל המושגים האנושיים כדי לזכות בהבנות אלוהיות. כשאנו משגים זאת, נוכל לטפל בקלות רבה אפילו בגורמים המסוכנים ביותר של הרדיפה המרושעת הזאת. המחשבות האלוהיות שלנו תיצורנה שדות אנרגיה בעלי עוצמה חזקה שיפוררו את גורמי הרוע ויצילו ישויות חיות.

נוכח כל ההפרעות בעולם הזה, אנו חייבים להתעלות ולעלות בטיפוח, וכך נוכל להפוך את ההפרעות לבלתי אפקטיביות לחלוטין.