(Minghui.org)

איבריה של מתרגלת פאלון גונג בת 64 שמתה בנסיבות מחשידות במעצר הוצאו מגופה על ידי הרשויות.

גב' מא גווי-לאן נעצרה ללא עילה חוקית ב-4 ביולי 2018 משום שדיברה עם אנשים על הפאלון גונג, שיטה לטיפוח גוף ונפש הנרדפת מאז 1999 על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

אחרי מעצרה היא נשלחה למרכז המעצרים בעיר צ'ין-הואנג-דאו. ב-17 בספטמבר 2018 הודיעו שהיא חלתה פתאום בשש בבוקר. בערך בשמונה בבוקר לקחו אותה לבית החולים שבעיר. כמה שעות לאחר שהגיעה לבית החולים היא מתה.

על פי מקורות פנימיים מספר סוכני ממשלה לא מזוהים הגיעו לבית החולים, חתכו את גופה והוציאו ממנה את איבריה הפנימיים בתואנה של "בדיקות". לא ברור להיכן נלקחו האיברים שהוצאו ממנה.

בני משפחתה של גב' מא סירבו למסור מידע לכתב מינג-הווי, וסביר להניח שזה מפחד מנקמת הרשויות. לפיכך גם לא ידוע אם הם יודעים שאיבריה נלקחו.

חודש לפני מותה החשוד של גב' מא, שני עצירים אחרים (שידוע שאינם מתרגלי פאלון גונג) גם כן מתו תחת נסיבות מחשידות.

מספר מתרגלי פאלון גונג מקומיים חושדים ששלושת מקרי המוות הפתאומי קשורים לקצירת איברים בכפייה שהמדינה עצמה מבצעת לצורך תעשיית ההשתלות שלה. זה במיוחד כך כיוון שהעובדה שאיבריה של גב' מא הוצאו ממנה אומתה.

על פי דו"חות שונים מהשנים האחרונות, בתי החולים ברחבי סין עדיין מבצעים השתלות איברים על פי דרישה בקנה מידה גדול, למרות שאין שם מערכת לניהול תרומות איברים [הקיימת במדינות הפועלות על פי האתיקה הרפואית]. חוקרי זכויות אדם כבר הסיקו שרוב האיברים הגיעו לא מתורמים מרצון, אלא ממתרגלי פאלון גונג חיים שלא הסכימו לכך, ושאחרי שנעצרו ללא עילה חוקית היו מטרה לעינויים לא אנושיים במתקני מעצר שונים.

לאחר מותה של גב' מא די הרבה עובדים של מרכז המעצרים הוחלפו בחדשים.

למאמר קודם: ♦ מתרגלת פאלון גונג שנעצרה בשל אמונתה מתה אחרי חודשיים במרכז המעצר