(Minghui.org)

מאז החל המשטר הסיני ברדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999, מר לו שון-מין ממחוז שו-צ'אנג בפרובינציית הה-נאן עבר כליאה ועינויים אין סופיים בשל סירובו לוותר על אמונתו. כעת הוא כלוא בפעם השלישית בכלא וסובל עינויים.

פאלון גונג הוא שיטה לשיפור עצמי הנלמדת בסין מאז 1992. היא נרדפת על ידי המשטר מאז יולי 1999.

משום שזכה בבריאות פיזית ונפשית טובה באמצעות השיטה, מר לו סירב לוותר עליה וסיפר לאנשים מדוע הרדיפה נגד הפאלון גונג אינה חוקית ואינה צודקת. כתוצאה מכך במשך 20 השנים האחרונות הוא נעצר 3 פעמים ונגזרו עליו, על לא עוול בכפו, סך כולל של 17 שנים בכלא, הכו אותו שם, חשמלו אותו באלות מחשמלות, גרמו לו כוויות ומנעו ממנו שינה. כיום הוא מוחזק בכלא שין-מי.

מר לו בן ה-68 סבל בזמנו מפריצת דיסק, כאבים בקיבה ומדלקות פרקים. הוא לא היה מסוגל לעבוד קשה. אחרי שהחל לתרגל בפאלון גונג כל מחלותיו נעלמו והוא שוב יכול היה לפרנס את משפחתו.

טרם מעצרו האחרון, מר לו היה כלוא פעמיים. ראשית למשך 8 שנים ושוב למשך 4 שנים. מעצרו האחרון חל באחד באוגוסט 2016 משום שסיפר לאנשים על הרדיפה נגד הפאלון גונג. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בביתו והכניסו אותו למרכז המעצרים של שו-צ'אנג. הוא קיבל מזון מועט, והיה עליו לעבוד בעבודה קשה במשך 12 שעות ביום בהכנת פאות נוכריות. אם הוא לא היה מסיים את מכסת עבודתו היומית, היו מצליפים בו בחגורה. בחורף נהגו הסוהרים להפשיט את בגדיו ולשפוך עליו מים קרים.

בתחילת 2017 נגזרו על מר לו 5 שנים בכלא שין-מי בהה-נאן על ידי בית הדין של ווי-דו. פעם אחת הסוהרים שם השכיבו אותו והחזיקו את ראשו צמוד לרצפה בעזרת כיסא. הם פשטו את חולצתו וחשמלו אותו באלות מחשמלות. הם אפילו הכניסו אלה לתוך פיו וגרמו לכוויות בתוכו, כשהם גורמים תוך כדי מעשה לשתיים משיניו ליפול. כמו כן הכו אותו ובעטו בו.

לילה אחד הורו הסוהרים לשישה אסירים להחזיק במר לו על הרצפה. הם עמדו על כתפיו ורגליו כדי לרתק אותו לרצפה, ואז שרפו את האצבע האמצעית (אמה) בידו הימנית עד שהפכה חרוכה. כדי להסתיר את העובדה שעינו אותו, הסוהרים לא אפשרו לו לקבל טיפול רפואי. האצבע הזדהמה והתמלאה מוגלה במשך כמה חודשים.

מר לו הועבר לאגף אחר ואחד הסוהרים הקצה 6 אסירים לשמור עליו מקרוב ולענות אותו. הם קיללו אותו ותקפו אותו פיזית. כתוצאה מכך הוא לא יכול היה לצאת מהמיטה.

כשסירב לחתום על הצהרה בה הוא מוותר על הפאלון גונג, האסירים צבטו את פנים ירכיו לחצו את אצבעו במלחצת ממקלות אכילה. כשהמקלות נשברו, הם החליפו אותם בקני עץ חזקים יותר. האסירים שמרו עליו בתורנות כדי למנוע ממנו שינה במשך 3 ימים. מר לו החל בשביתת רעב כדי למחות על הרדיפה נגדו.

לכתבות קודמות:

After Being Illegally Imprisoned for Eight Years, Mr. Lu Shunmin Imprisoned Again for Remaining Steadfast in His Belief

Falun Gong Practitioner Mr. Lu Shunmin from Xuchang County, Henan Province Has Been Detained for Eight Years