(Minghui.org)

השנה הירחית החדשה היא החג הכי חשוב לסינים בכל העולם. כדי לציין את האירוע, מתרגלי פאלון דאפא מכל רחבי סין שלחו גלויות ברכה למאסטר לי, מייסד הפאלון דאפא (פאלון גונג), ואיחלו לו שנה מאושרת.

אלפי הגלויות שהגיעו לאתר, נאספו באסופות של עשרות, ופורסמו לאורך שבוע החג באתר מינג-הווי.

להלן אחת מהאסופות האלה: ברכות שהגיעו ממתרגלים העובדים במוסדות ממשלתיים באזורים המצוינים במאמר המקור באנגלית:

Falun Dafa Practitioners in Government Organizations in China Send Lunar New Year Greetings to Master Li Hongzhi (24 Greetings)