(Minghui.org)

חרף הרדיפה הממושכת בסין, יש שוטרים שלמדו את העובדות לגבי הפאלון גונג ושינו את יחסם כלפי מתרגלים. להלן כמה דוגמאות:

"המדים האלה אינם יכולים להסתיר את מצפוני"

ב-2004 שוחחתי עם סוהר במחנה עבודה בכפייה וסיפרתי לו על פאלון גונג. לפני כן הוא נהג לחשמל מתרגלים באלות חשמל כדי לנסות לכפות עליהם לוותר על אמונתם. הוא סיפר לי שמתרגלים כתבו אחרי שחרורם מאמרים, תיארו אותו כאיש מרושע וכללו אותו ברשימת מבצעי הפשעים ברדיפה.

כדי להבהיר את הבלבול שלו, הסברתי לו שפאלון גונג הוא טוב ומועיל לאנשים רבים. אמרתי לו שהשיטה הזאת לשיפור עצמי הפכה אזרחים רבים לאנשים טובים ואף טובים יותר. אם האנשים האלה יעברו "שינוי" ויוותרו על אמונתם ב"אמת-חמלה-סובלנות", האם תהיה תקווה שלנו? בנוסף, אמרתי לו שכל מי שיעשה מעשים רעים יעמוד במוקדם או במאוחר לנוכח תוצאות מעשיו. למעשה, אפילו המפלגה הקומוניסטית הענישה לפעמים במהלך קמפיינים פוליטיים כמה פושעים בעמדות מפתח כדי לשחרר מתחים. בהתחשב בעתידו ובעתיד בני משפחתו, הצעתי שהוא יתייחס למתרגלים היטב מאותו זמן ואילך כדי לפצות על כל מה שעשה.

הוא הסכים ואמר: "על אף שאני שוטר, המדים האלה אינם יכולים להסתיר את מצפוני". לאחר מכן הוא הוריד כמה מתרגלים שהיו תלויים כשידיהם כפותות, והפסיק לענות מתרגלים. אחד המתרגלים שגזרו עליו 3 שנים בכלא סיפר שהשוטר הזה הוציא פעם מאות יואנים מכספו כדי שאחד המתרגלים יוכל לחזור במונית לביתו באזור הכפרי.

השוטר הזה לא נהג לדבר הרבה. אבל פעולותיו הראו שהוא השתנה

עזרה בהגשת תביעה משפטית

בתחילת 2002 עצרו אותי שוטרים והחזיקו בי במעצר. אחרי שסיפרתי להם את העובדות על הפאלון גונג, אחד מהם התרגש מאוד. כששמע שנערך חיפוש בביתי וחפצים אישיים שלי הוחרמו, הוא אמר לי: "הביזה הזאת אינה חוקית. אם תגישי תביעה משפטית בעתיד, בואי אליי ואעזור לך עם זה".

"אני אשלם את שכר הלימוד בקולג' של בתך"

ב-2002 כשהרדיפה השתוללה במלוא עוצמתה, הייתי המתרגלת היחידה באזור שלי שסירבה לוותר על אמונתה. מנהל "משרד 610" המקומי התבטא פעם: "יש מכסה של מתרגלים עבור מחנות עבודה. אם לא עברת "שינוי", אתה חייב ללכת לשם בכל מקרה".

אחד השוטרים הוא שסיפר לי זאת ושאל אם יש לי שאלות לגבי זה. עניתי שלא הפרתי כל חוק ולא עשיתי משהו רע. הסברתי לו שהשוטרים הם אלה שאינם פועלים על-פי החוק, ושאני אתבע אותם לדין צדק בעתיד.

השוטר אמר שאין ביכולתו לעשות דבר מפני שהוא פשוט ממלא הוראות מלמעלה. "כשבתך תגדל, אני אשלם את שכר הלימוד שלה בקולג'", הבטיח. הוא מסר לי את שמו הפרטי, וואנג, ושהוא מנהל המחלקה המשפטית במערכת המשטרה.