(Minghui.org)

ב-9 בינואר 2019 דיווח " “Libero, עיתון לאומי איטלקי בתפוצה ארצית על ממצאים של טריבונל (בית דין) עצמאי בנוגע לרצח אסירי מצפון על ידי מדינה בעבור איבריהם. המאמר בעיתון גינה חריפות את משבר זכויות האדם בסין.

פסק דין הביניים על ידי הטריבונל העצמאי הנוגע לקצירת איברים בכפייה מאסירי מצפון בסין התקבל ב-10 בדצמבר 2018 בלונדון.

צילום: העיתון " “Liberoפרסם מאמר על הטריבונל בלונדון

צילום: העיתון " “Liberoפרסם מאמר על הטריבונל בלונדון

במאמר נכתב: "אחרי שימוע שנערך ל-30 עדים במשך 3 ימים, מה-8 בדצמבר עד ה-10 בו, יו"ר הטריבונל עורך הדין המלכותי, סר ג'ופרי נייס סיכם: חברי הטריבונל כולם בטוחים פה אחד, בוודאות שמעבר לכל ספק, שבסין מתקיימת פרקטיקה של קצירת איברים בכפייה במשך פרק זמן ניכר, שבה מעורב מספר ניכר רב של קורבנות".

הפסיקה המשפטית הסופית שאמורה להתקיים באביב 2019, מבטיחה פרטים ומספרים. אף על-פי שאין לכך כל סמכות משפטית, זה ישמש כרשומה המבוססת על ראיות שיכולה לגרום ללחץ על ארגונים בין-לאומיים ולעורר מודעות ציבורית.

העיתון " “Liberoמספר לקוראיו: "הטריבונל העצמאי הוא אסיפה ציבורית שקיבל השראה מ"הקואליציה הבין-לאומית לסיום פגיעות בהשתלות בסין" (ETAC), הגוף העולמי המוביל לטיפול בבעיה. החוקה שלו התפרסמה בפרלמנט הבריטי ביוזמתו של ג'ים שאנון, חבר במפלגת החזית הדמוקרטית האירית הצפונית ונשיא "קבוצת חופש דת אינטר-פרלמנטרית".

עם יושב הראש סיר ג'ופרי נייס שהוביל את הרשעת סלובודאן מילושביץ בטריבונל הפלילי הבין-לאומי של יגוסלביה לשעבר, הטריבונל על סין הוא פאנל עצמאי של שבעה מומחים בחוק הבין-לאומי, בזכויות אדם, רפואה, יחסים בין-לאומיים, היסטוריה סינית ועסקים.

במאמר נכתב עוד: "אלפי אלפים של איברים שנקצרו על ידי רופאים חסרי מצפון הזינו סחר בין-לאומי עשיר מאוד שבמרכזה עומדת סין".

"כדי להשיג חומרי גלם טריים, לפעמים האיברים נקצרים מאסירים בעודם בחיים, לפחות לכמה רגעים".

המאמר דן בהמשך בקשרים שבין אוסף נתונים ביומטריים ודגימות דנ"א מאסירים של הממשלה הסינית, לבין מסד נתונים לאומי המשמש להתאמת איברים. והוסיף: "בדצמבר 2017 ארגון 'משמר זכויות אדם' הודיע שמספר הדגימות שנאספו עלה על 17 מיליון".

המאמר דיווח שמתרגלי פאלון גונג הנרדפים על ידי המשטר הסיני מאז 1999, הם הקורבנות העיקריים לקצירת איברים בכפייה.

לסיכום המאמר נאמר: "טורסטן טריי, רופא ומנכ"ל הארגון לאתיקה רפואית "DAFOH" ("רופאים נגד קצירת איברים בכפייה") קרא בגלוי לפעילויות האלה רצח-עם".