(Minghui.org)

בשנת 2004 תושבי השכונה שלנו היו עניים. המבנים היו ישנים ובכבישים היו בורות. כשרכבנו על אופניים היינו צריכים לנוע לאט ובזהירות.

ואז הופיעה נקודת אור בשכונה שלנו. ברחוב הוצבו חלון מסגסוגת אלומיניום ו-2 לוחות זכוכית גדולים. הם נצצו בשמש הזוהרת. אמנם הם נראו טוב, אך היוו ניגוד משווע לשכונה הישנה והענייה.

הבטנו בלוחות וגילינו שזה עמוד תעמולה המכפיש את הפאלון גונג. התושבים אמרו: "זה רק הפוליטיקה של המפלגה הקומוניסטית שמשתמשת לרעה בכוחה. היא הופכת לבן לשחור ושחור ללבן, ומפיצה שקרים".

כמה ימים אחר-כך התמונה הגדולה על עמוד התעמולה נצבע בצבע. מישהו אמר: "זה נעשה כנראה על ידי מתרגלי פאלון גונג. מי עוד יעז לעשות את זה?"

יומיים לאחר מכן ראינו "הודעות" שהודבקו בתחום הקהילה, ועליהן כתוב: "המפלגה הקומוניסטית רודפת ומשמיצה את הפאלון גונג. זה גורם נזק רב לתושבים. פאלון גונג מלמד אנשים להיות טובים והועיל לאנשים רבים, שומר על בריאותם ועליהם כדי שיהיו אנשים טובים יותר. משום שעוד ועוד אנשים למדו פאלון גונג, ג'יאנג דזה-מין (מנהיג המפלגה הקומוניסטית לשעבר שהורה על הרדיפה של המשטר נגד הפאלון גונג) החל לקנא. לא היה לו אכפת מרווחת האנשים והוא עצר בעדם ללמוד פאלון גונג".

מה שהרשים ביותר לגבי ההודעה הייתה הפיסקה האחרון: "משרד הקהילה צריך לשרת את התושבים במקום להזיק להם. מועיל יותר להוציא תקציב של 2,000 יואן על תיקוני כבישים ישנים מאשר להקים עמוד תעמולה כדי להכפיש את הפאלון גונג. זה מה שקהילת התושבים צריכה להיות חלק ממנו".

אחרי שהתושבים קראו את ההודעה היו שאמרו: "מתרגלי פאלון גונג כתבו זאת, והם דואגים לרווחתנו".

להפתעתנו, כחודש לאחר מכן הכבישים תוקנו. הבורות התמלאו באספלט. התושבים לא היו צריכים עוד לדאוג שמא יעשו תאונות, והקשישים לא דאגו עוד שימעדו ויפלו בהתהלכם בשכונה.

בדקתי וגיליתי שרק האזור שלנו תוקן בעוד שבאזורים אחרים לא נגעו.

אנו מוקירים את הדברים שמתרגלי פאלון גונג אמרו ולקחו עליהם אחריות. ללא מעורבותם לא היו מתקנים את הכבישים שלנו.