(Minghui.org)

באחד במארס הצביע הפרלמנט הקרואטי פה אחד בעד אימוץ האמנה של מועצת אירופה נגד סחר באיברים, וכך הפכה קרואטיה למדינה האירופית השמינית המאשרת את האמנה.

האמנה נוסחה ב-2015 בעקבות החלטה שהתקבלה בפרלמנט האירופי ב-2013 לגנות את המשטר הסיני על "קצירת איברים מאסירי מצפון ללא הסכמתם, ובכללם מספר גדול של מתרגלי פאלון גונג, הכלואים בשל אמונתם, וכן בני העם האויגורי ואסירים טיבטיים".

ממשלת קרואטיה הדגישה את מעמדה המוביל של קרואטיה בתרומת איברים ובהשתלות, בזכות למערכת השתלות אתית ומקצועית. באימוץ האמנה הצטרפה קרואטיה ליוזמה לחיזוק מנגנוני שיתוף הפעולה הבינלאומיים במניעת סחר באיברים ובענישה יעילה.

בנוסף להפללת עצם הפעולה של קצירת איברים בכפייה, האמנה גם מחייבת את החותמים לראות כפלילי גם את הסיוע למעשים מסוג זה, שידול תורמי איברים או שידול האנשים הזקוקים לאיברים לעבור השתלות לא חוקיות.

חבר הפרלמנט ד"ר ברנימיר בוניאק הצהיר במהלך ההליכים הפרלמנטאריים כי: "בני ארצנו משתמשים בלא משים בשירותים כאלה. הם נוסעים לחו"ל, ובמיוחד לסין, כדי לקבל איברים מהר יותר. יש לשאול את השאלה - כיצד ייתכן שאין תקופת המתנה בסין בניגוד לאיחוד האירופי?"

הוא ציטט ממצאים של ארגונים בינלאומיים שעל פיהם סין ביצעה 100,000 השתלות בשנה במשך למעלה מעשר שנים למרות היעדר מערכת של תרומת איברים מרצון.

"כשהרשויות הסיניות נשאלות על מקור האיברים הן טוענות שהאיברים מגיעים מנדונים למוות. אולם מספר הנדונים למוות בשנה בסין הוא 2000 בלבד, מספר שכמובן אין בו להסביר כמות כה גדולה של השתלות", אומר ד"ר ברנימיר בוניאק.

"שישה דוחו"ת בינלאומיים מקיפים מצביעים על כך שמקור האיברים השכיח ביותר בסין הוא אסירי מצפון. למעשה, מדובר במאמינים דתיים ורובם נמנים על מתרגלי השיטה הבודהיסטית פאלון גונג, ואחריהם גם הנוצרים, הטיבטיים והמוסלמים בני העם האויגורי".

עוד אמר ד"ר בוניאק כי: "לאחר פירסום הדוחו"ת הללו, השיבו שלטונות סין כי מדובר בנתוני השוק השחור. אולם, כל ההשתלות בסין מתקיימות בבתי חולים ממשלתיים, תחת פיקוח המדינה. לכן מידע זה נראה בלתי סביר".

חבר הפרלמנט ד"ר ברנימיר בוניאק מדבר על קצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג

בהתייחסו לחוקים שנחקקו באיטליה, ספרד וברפובליקה הצ׳כית, והאוסרים על אזרחים לנסוע לסין לקבלת איברים שמקורם אינו חוקי, הזהיר ד"ר בוניאק כי אימוץ האמנה לבדו לא יפתור את הבעיה לחלוטין.

ד"ר בוניאק המשיך ואמר כי: "יש צורך להמשיך בפיתוח חקיקה נוספת בהתחשב בעובדה שקרואטיה נמנית על המדינות המובילות בתחום רפואת ההשתלות. וככאלה עלינו לשמש דוגמה הן בחקיקה והן בפועל".

ממשלת קרואטיה הכריזה על יוזמות נוספות שמטרתן לידע את הציבור הרחב ואת אנשי המקצוע בתחום הבריאות על היקף הבעיה. מידע זה יאפשר לזהות השתלות איברים שמקורם אינו חוקי, למנוע אותן ולדווח עליהן.