(Minghui.org)

סין היא "בליגה משל עצמה במה שקשור להפרת זכויות אדם", אמר מזכיר המדינה מייק פומפיאו כאשר הגיש את הדוחות הארציים השנתיים על יישום זכויות אדם ב-13 במרץ 2019.

המסמך מתעד הפרת זכויות בכמעט 200 ארצות ושטחים. 120 עמודים הוקדשו לסין. רדיפת הפאלון גונג הוזכרה שש פעמים.

הדוח מתייחס לנושא של קצירת איברים בכפייה בסין, שעליו העביר בית הנבחרים פה אחד את החלטה 343 ביוני 2016, בה הוא "מביע דאגה בנוגע לדיווחים חוזרים ואמינים על קצירת איברים שיטתית על ידי המדינה מאסירי מצפון ללא הסכמתם ברפובליקה העממית של סין, כולל ממספר גדול של מתרגלי פאלון גונג וחברים בקבוצות מיעוט דתיות ואתניות."

לפי הדוח "כמה פעילים וארגונים ממשיכים להאשים את הממשלה בקצירת איברים ללא הסכמה מאסירי מצפון, במיוחד חברים בפאלון גונג."

שני מתרגלי פאלון גונג העצורים כיום בסין, הוזכרו בדוח: ביאן לי-צ׳או ומא ג׳ן-יו. ביאן לי-צ׳או היא מורה עטורת פרסים בתיכון העשירי בקאי-לואן בעיר טאנג-שאן שבפרובינציית הה-ביי. היא נשפטה ל-12 שנים בשנת 2012. מא ג׳ן-יו היה מהנדס במוסד המחקר ה-14 של קבוצת הטכנולוגיה האלקטרונית של סין. הוא נשפט לשלוש שנות מאסר על ידי בית המשפט המחוזי בנאן-ג׳ינג. הדוח מפרט מספר הפרות חמורות של זכויות אדם בסין, כולל אלה המבוצעות על ידי הממשלה: "הריגה שרירותית או בלתי חוקית על ידי הממשלה, היעלמויות כפויות על ידי הממשלה, עינויים על ידי הממשלה, מעצר שרירותי על ידי הממשלה, תנאי מעצר ומאסר קשים ומסכני-חיים, אסירים פוליטיים" ורבות אחרות.

הדוח מפרט גם כיצד מתרגלים של פאלון גונג היו קרבנות של "עינויים שיטתיים תחת מעצר" על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית. הדוח מציין שפעילים פוליטיים ואנשים בעלי אמונה, כולל מתרגלי פאלון גונג, נעצרו במרכזים לגמילה בהתמכרויות. המעצר הארוך ביותר היה למשך שנתיים.

בנוסף דווח שכמה עורכי דין אשר עזרו לפעילים פוליטיים וחסידים רוחניים נשללו הרישיונות המקצועיים. כמה מהם נעצרו, הוטרדו, ספגו איומים או שנמנע מהם להיפגש עם לקוחותיהם. כמה עורכי דין אשר עזרו למתרגלי פאלון גונג אפילו נעלמו. החוקרים סבורים שהם נעצרו בחשאי. דוגמה אחת היא גאו ג׳י-שנג, שעקבותיו נעלמו מאז אוגוסט 2017.

המשרד לדמוקרטיה, זכויות אדם ועבודה של מחלקת המדינה מפרסם את הדוח לזכויות אדם מדי שנה. השנה הזו היא ה-43.