(Minghui.org)

כמו בכל שנה, לקראת ה-13 במאי, אלפי אגרות ברכה מגיעות לאתר מינג-הווי ובהן ברכות ואיחולים מלווים בציורים, ממתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) מכל רחבי סין. מתקבלות גם ברכות מבני משפחות של מתרגלים, מתומכים וכו', כמו גם ממתרגלים ומתומכים מכל קצוות העולם.

זו הזדמנות טובה להיווכח שרדיפה אכזרית בת 20 שנה שמנהל המשטר בסין נגד עשרות מיליוני מתרגלי השיטה לא הצליחה לדכא אותם, או את השיטה הרוחנית הזאת, שהביאה תועלת בריאותית ונפשית לכה הרבה מיליונים המנסים לנהל את חייהם על פי העקרונות: אמת-חמלה-סובלנות.

במאמר זה נאספו 23 אגרות ברכה מאזור שנחאי, וניתן לראות עשרות מאמרים כאלה באתרי מינג-הווי באנגלית ובסינית.

מתרגלים משנחאי מציינים בחגיגיות את יום הפאלון דאפא העולמי ומאחלים למאסטר הנכבד יום הולדת שמח