(Minghui.org)

הרשות המחוקקת של מיין מעבירה החלטה משותפת המביעה תמיכה בסיום קצירת האיברים בכפייה בסין

 

בבית הנבחרים של מיין: משמאל לימין: סנאטור רוברט פולי, נציגת בית הנבחרים טיפאני רוברטס לובל, 2 מתרגלים ממיין, סנאטור מארק לורנס

הרשות המחוקקת של מיין העבירה ב-7 במאי 2019 החלטה משותפת S.P. 574 המביעה תמיכה בסיום קצירת איברים בכפייה בסין.

ההחלטה מצהירה שקיים רצח המוני של אסירי מצפון בסין, ובכלל זה ממספר גדול של מתרגלי השיטה הרוחנית הסינית פאלון גונג, במטרה להשיג איברים להשתלות.

מערכת השתלות האיברים בסין אינה פועלת בהתאם לעקרונות המנחים של ארגון הבריאות העולמי לגבי השתלות איברים אנושיים בכל הנוגע לאיתור ושקיפות דרכי רכישת האיברים והממשלה הסינית מתנגדת לבדיקה עצמאית קפדנית של המערכת.

הוועדה של האו"ם נגד עינויים והמפקחת המיוחדת על עינויים קראו להגברת הנשיאה באחריות והשקיפות במערכת השתלות איברים בסין ולעונש לאלה האחראים לפגיעה כזאת.

יתר על כן, ב-2016 העביר הקונגרס האמריקני את החלטה 343- "המביעה דאגה לגבי דיווחים עקביים ואמינים הנוגעים של קצירת איברים שיטתית על ידי המדינה בסין מאסירי מצפון שלא נתנו לכך את הסכמתם, ובכלל זה ממספר גדול של מתרגלי פאלון גונג וחברי דתות וקבוצות מיעוט אחרות".

10 פרלמנטים של מדינות בארה"ב העבירו החלטות דומות המגנות את הפשע הממשיך להתקיים של קצירת איברים בכפייה על ידי מדינה מאסירי מצפון בסין.

ההחלטה מעודדת גם את הקהילה הרפואית במדינת מיין ליידע את אזרחיה לגבי הסיכונים של נסיעה לסין בעבור השתלות איברים וזאת כדי למנוע בעדם להיות מעורבים ברצח ללא יודעין, בצורת קצירת איברים בכפייה מאסירי מצפון.

ההחלטה התקבלה בחסות משותפת של סנאטור מארק לורנס, סנאטור רוברט פולי ונציגת בית הנבחרים טיפאני רוברטס-לובל.


החלטה S.P. 574 של פרלמנט מדינת מיין התומכת בסיום קצירת איברים בכפייה בסין