(Minghui.org)

בכיר במחלקת המדינה של ארה"ב סיפר לאחרונה לכמה קבוצות דתיות שממשל ארה"ב מקפיד יותר על בדיקת ויזות ועלול לשלול קבלת ויזות למפרי זכויות אדם ועבריינים בעניין אמונות דתיות. זה נוגע גם לוויזות הגירה ולוויזות רגילות כמו ויזות תיירות או עסקים. הכניסה עלולה להישלל גם לאלה שכבר הוענקה להם ויזה בעבר (כולל בעלי ויזות קבועות- "גרין קארד").

אותו בכיר הדגיש בצורה מיוחדת בפני מתרגלי פאלון גונג שהם יכולים להגיש רשימה של עבריינים המעורבים ברדיפה נגד הפאלון גונג.

אנחנו מאיצים בתלמידי דאפא בכל רחבי העולם לנקוט בפעולה מידית כדי לאסוף , לקבץ ולהגיש מידע על עבריינים, בני משפחותיהם ונכסיהם לאתר Minghui.org כדי לאתר אותם ולאמת את זהותם.

אנו מבקשים שתלמידי דאפא בארה"ב יאספו וימסרו מידע על אנשים שעזרו למק"ס ברדיפה נגד פאלון גונג מחוץ לסין. זה כולל את אלה שניסו להפריע ל- Shen Yun Performing Arts, לתזמורת הסימפונית של שן יון, לוועידות לשיתוף התנסויות של הפאלון דאפא ולאתרי הבהרת אמת במקומות שונים כמו בפלאשינג. כמו כן הם יכללו את אלה המפיצים את תעמולת המק"ס נגד פאלון גונג באתרי אינטרנט שונים.

מתרגלי פאלון גונג בטייוואן, הונג קונג, דרום קוריאה, ספרד ומדינות אחרות: בבקשה ספקו גם אתם מידע הנוגע לעבריינים באזורים שלכם. בבקשה העבירו את המידע שאספתם ל- ReportFugitive@minghui.org או ל-ErRenBang@minghui.org.

הנהלת מערכת מינג-הווי 31 במאי 2019

הורידו את אוסף המידע בסינית מהטבלה בלינק:

http://en.minghui.org/u/filer_public/ff/ea/ffea7bcb-f7b0-4963-af99-d5c6df8fb30d/388111-form-chinese.pdf

הורידו את אוסף המידע באנגלית מהטבלה בלינק:

http://en.minghui.org/u/filer_public/b7/77/b777a65f-fea4-4622-a08f-48ff32613cea/388111-form-english.pdf

כתבו את המידע בהתאם להוראות (בטבלה) – להלן תרגום הטבלה לעברית:

מידע בסיסי:

1-2 שם בסינית ובאנגלית 3. שם בדרכון 4. מס' דרכון 5. מין, תאריך לידה, לפחות לגבי השנה, כדי לצמצם טעויות של אנשים עם אותו שם 6. מקום לידה 7. צילום עכשווי 8. צילומים אחרים 10-9 שם מעסיק ומקום עבודה בסין 11. כתובת מגורים (פרובינציה, עיר, נפה) 12. שם בן/בת זוג כפי שרשום בדרכון 13. שמות ילדים כמו בדרכון 14-15 כתובת מגורים של בן הזוג/ילדים – בסין ובארה"ב 16-18 בתי ספר ומעסיקים של בן הזוג/ילדים בארה"ב ובסין 19. נכסים מחוץ לסין 20. נכסים של בן הזוג/ילדים מחוץ לסין 21: תיאור קצר של מעורבות ברדיפה 22. ראיות למעורבות ברדיפה 23. מידע נוסף 24. רשימת נספחים

הערות:

א. בבקשה רשום "לא ידוע" או "יש לבדוק" אם חסר מידע מסוים באותו זמן. ב. אם קיים מידע שלא התבקש בחלק של מידע בסיסי הוא צריך להירשם ב"מידע נוסף". ג. אם אין מספיק מקום לרישום, רשום במילות מפתח בטופס ואז כלול את המידע השלם בנספחים. ד. שלח את הטופס לכתובות הדוא"ל המופיעות למעלה. ה. העבריינים כוללים גם את אלה המבצעים את הרדיפה, וגם קובעי מדיניות, נותני הוראות, או אלו המסייעים ברדיפה. ו. על-פי חוקי ההגירה של ארה"ב, הפשעים שיביאו לשלילת ויזה כוללים: רצח מחוץ לחוק עינויים או אכזריות, חוסר אנושיות, או התעללות משפילה או עונש מעצר לזמן ממושך ללא כתב אשמה העלמת אנשים באמצעות חטיפה או מעצר סודי של אותם אנשים שלילת הזכות לחיים, לחירות או לביטחון האנשים שיש עמם קלון הוראה, הסתה, סיוע או דבר אחר להשתתפות ברצח-עם.

ז. נספחים לנספח הכוללים:

תיאור נוסף למעורבות ברדיפה ראיות נוספות מידע נוסף צילומים נוספים