(Minghui.org)

בכיר ממחלקת המדינה של ארה"ב סיפר לאחרונה לקבוצות דתיות שונות שיש הקפדה יתרה על נתינת ויזה והם עלולים לשלול ויזות של מפרי זכויות אדם ושל אלה הרודפים אמונות דתיות. זה מתייחס לוויזות הגירה ולוויזות רגילות כמו גם לוויזות תיירות ועסקים. הכניסה לארה"ב עלולה להישלל מאלה המחזיקים בוויזות כולל אלה שכבר הוענקה להם ויזת תושב קבועה (גרין קארד). אותו בכיר הוסיף שמתרגלי פאלון גונג יכולים להגיש רשימה של עבריינים המעורבים ברדיפה נגד הפאלון גונג.

בהתבסס על הכרזה נשיאותית 8697 מה-4 באוגוסט 2011 בחתימתו של הנשיא אובמה לגבי חוקי כניסה והגירה לארה"ב, מתרגלי פאלון גונג בארה"ב יאספו וישלחו רשימת אנשים למחלקת המדינה, כך שניתן יהיה לשלול ויזת כניסה לעברייני הרדיפה נגד הפאלון גונג. הרשימה תכלול לא רק את אלה הרודפים ישירות מתרגלי פאלון גונג, אלא גם את אלה שיזמו ויישמו את מדיניות הרדיפה ואת אלה שסייעו בה.

ארה"ב היא אחת ממדינות היעד העיקריות לבכירים סינים רבים ברמות שונות של המפלגה הקומוניסטית הסינית, המתכננים להגר מעבר לים עם בני משפחותיהם. הרדיפה הארוכה בת 20 השנים נגד הפאלון גונג זכתה לגינוי בהיקף נרחב על ידי הקהילה הבין-לאומית. שלילת ויזות או כניסה מצד ממשל ארה"ב לעברייני הרדיפה נגד הפאלון גונג, תרתיע אותם מביצוע הפרות זכויות אדם בצורה גורפת.

בהתבסס על חוקי ארה"ב וההכרזה הנשיאותית המצורפת למטה, בקשות לוויזה עלולות להישלל עקב כל אחת מהסיבות הבאות:

הריגה מכוונת ללא החלטת בית דין ; עינויים או התעללות אכזרית, בלתי אנושית באמצעות השפלה או עונש ; מעצר ממושך ללא כתב אישום ; העלמת אנשים באמצעות חטיפה או מעצר חשאי ; או שלילת הזכות לחיים, לחירות או לביטחון האנשים שיש עמם קלון.

נספח מס' 1- חוק הגירה ולאומיות- 212 INA זרים שאינם קבילים

https://www.uscis.gov/legal-resources/immigration-and-nationality-act

נספח מס' 2- 648 H.R. חוק הקצאות משולבות 2019

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/648/text

נספח מס' 3: הכרזת הנשיא אובמה על השעיית כניסה של אנשים מהגרים ולא מהגרים שהשתתפו בהפרות רציניות של זכויות אדם והחוק ההומניטארי הבין-לאומי ובפגיעות אחרות.

ב-4 באוגוסט 2011 הצהיר הנשיא אובמה בהכרזה 8697 על זכויות אדם, וויזות כניסה והגירה:

https://travel.state.gov/content/dam/visas/Human_Rights_Proclamation_8697.pdf

ההתחייבות הקיימת של ארה"ב לָכַּבוד כלפי זכויות אדם והחוק ההומניטארי הבין-לאומי דורש מהממשל לוודא שארה"ב לא תהפוך לחוף מבטחים לאלה המפרים באופן רציני את חוק זכויות האדם והחוק ההומניטארי, ולאלה המעורבים בפגיעות הקשורות לכך. כבוד אוניברסלי כלפי זכויות אדם והחוק ההומניטארי ומניעת הזוועות בקונטקס הבין-לאומי, מקדם את הערכים והאינטרסים הבסיסיים של ארה"ב בעזרה לאבטחת שלום, להרתעה מתוקפנות, לקידום שלטון החוק, למאבק נגד פשעים ושחיתות, לחיזוק הדמוקרטיות ולמניעת משברים הומניטאריים סביב העולם. לפיכך אני מחליט שזהו האינטרס של ארה"ב לנקוט בפעולה להגביל את התיירות הבין לאומית ולהשעות את הכניסה לארה"ב מאנשים מסוימים – מהגרים או לא מהגרים שהיו מעורבים בפעולות המודגשות בחלק הראשון של ההכרזה.

לפיכך כעת, אני ברק אובמה, באמצעות הסמכות שמוענקת לי כנשיא על ידי החוקה והחוקים של ארה"ב של אמריקה, מוצא בזאת שכניסה בלתי מוגבלת לארה"ב של מהגרים ולא מהגרים המתוארת בחלק הראשון של ההכרזה תזיק לאינטרסים של ארה"ב. לפיכך אני מכריז בזאת:

1. שהכניסה לארה"ב כמהגרים או לא מהגרים של האנשים הבאים מושעית בזאת:

א. כל זר שתכנן, הורה, סייע, עזר ועודד לדבר עבירה, ביצע או השתתף בכל דבר אחר, ובכלל זה על ידי אחריות להוראות, אלימות רווחת או שיטתית נגד כל אוכלוסיה אזרחית המבוססת בשלמותה או בחלקה על גזע, צבע, מוצא, מין, נכות, חברות בקבוצה מקומית, שפה, דת, דעה פוליטית, מקור לאומי, מוצא אתני, חברות בקבוצה חברתית מיוחדת, מקום לידה או נטייה מינית או זהות מגדרית, או מי שניסה או תכנן בחשאי לעשות זאת.

ב. כל זר שתכנן, הורה, עזר או עודד, ביצע או השתתף בדרך כלשהי הכוללת אחריות להוראות, פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות או הפרות רציניות אחרות של זכויות אדם, או שניסה או תכנן בחשאי לעשות זאת".