(Minghui.org)

המאסטר לימד אותנו:

"..., התלמידים יכולים להיות שקטים במשך 5 דקות, לשבת בג'יא-יין ולחשוב על סילוק המחשבות הרעות, הקארמה, המושגים המוטעים וההפרעות הזרות. באופן זה, חִישבו שהם ימותו, אז הם יסולקו. 5 דקות יספיקו." ("הרצאת פא בוועידת הפא הקנדית בשנת 2001")

פגשתי כמה מתרגלים שעברו קארמת מחלה ורובם לא יכלו לשנן את פסקת הפא שלמעלה. מתרגל אחר, שתרגל יותר מ-20 שנה, לא ידע אפילו מה שצריך לחשוב בחלק הראשון של שליחת המחשבות הנכונות.

רבים לא היו מודעים ללימוד הפא הזה של המאסטר שפורסם באתר מינג הווי. אני מאמין שעלינו לשים לב לעניין הזה. אנחנו נמצאים בקטע האחרון של תיקון הפא. אני מפציר בכל המתרגלים האמיתיים לשנן את זה וליישם זאת במלוא מובן המילה.

ברצוני להזכיר למתרגלים, בעיקר לאלו שעוברים מבחנים ומצוקות, לעמוד בדרישות הפא ולנקות את השדה שלנו לפני שליחת מחשבות נכונות. רק כאשר מטפחים היטב אפשר להדביק את קצב תיקון הפא ולהשלים את השליחות ההיסטורית.

בבקשה הצביעו בחמלה על כל דבר שאינו הולם.