(Minghui.org)

לאחרונה אצל מתרגלת מבוגרת באזור שלנו הופיעה קארמת מחלה. לאחר שנפלה היא לא יכלה ללכת, ונלקחה על ידי משפחתה לבית חולים.

המתרגלת לא רצתה להישאר בבית החולים וסירבה לקחת כל תרופה, אך הסכימה לקבל אינפוזיה. היא אמרה לילדיה שלכפות עליה להיות בבית החולים אינו כיבוד הורים אלא דבר שפוגע בה. כמחאה היא סירבה לאכול ודרשה לחזור לביתה.

היא אמרה לילדיה שהיא תחלים תוך מספר ימים אחרי שתשוב הביתה ולא תזדקק יותר לעזרתם.

היא הייתה מתרגלת נחושה מאוד, עשתה היטב את שלושת הדברים והייתה אחראית על פרויקט חשוב. היא הייתה חסרת אנוכיות, מוכנה לעזור ולא היה לה אגו. אך לאחר כמה ימים בבית, היא מתה בלילה.

מותה הפתאומי היה הפסד גדול לפרויקטים אימות הפא המקומיים. מתרגלים רבים היו מופתעים, עצובים ומלאי חרטה.

איך לאמוד מוות של מתרגל הנראה נחוש

מתרגלים מקומיים שיתפו את הבנתם על כך ושלושה נושאים עלו.

ראשית, מתרגלים שהיו סביבה פיתחו בה תלות וגרמו לה להיות עסוקה מכדי ללמוד את הפא בהתמדה. הכוחות הישנים ניצלו את הפרצה הזו.

שנית, מתרגלת הקרובה אליה סיפרה שהמתרגלת הזאת נראתה טוב יותר ביום מותה. אך היא ציינה שלפני שתרגלה פאלון דאפא היא הלכה למגיד עתידות והוא ניבא שחייה יסתיימו בשנה הנוכחית.

שלישית, כמה מתרגלות מבוגרות בקבוצת לימוד הפא שלה אמרו שהייתה להן מחשבה שהיא הגיעה לסוף חייה, ושאם היא לא תשמור על מצב מחשבה נכון, הכוחות הישנים יקחו את חייה.

שקלתי את הנקודות האלה והבנתי שגם המתרגלת הזאת וגם המתרגלים סביבה לא סילקו את המושגים האנושיים של "זִקנה, מחלה ומוות". זו הייתה פרצה שהכוחות הישנים ניצלו כדי לקחת את חייה.

מתרגלים אינם נמצאים יותר בתחום שיפוטם של שלושת העולמות

המאסטר אמר:

"אף תלמיד דאפא כבר לא נמצא תחת השיפוט של שלושת העולמות. ביום בו החלטתם להתחיל לטפח, השם שלכם סולק מרשומות הגיהינום (מחיאות כפיים נלהבות של התלמידים). אם תלמיד דאפא מת, הוא לא יתגלגל מחדש בתוך שלושת העולמות, משום שהוא כבר לא תחת השיפוט של שלושת העולמות. גם לגיהינום כבר אין שיפוט עליך, אז הוא כבר לא יכול להעניש אותך. אתה שייך רק לדאפא ונמצא רק תחת השגחתו (מחיאות כפיים נלהבות של התלמידים). תלמידי הדאפא שעזבו מוקדם מכל סיבה שהיא, לא משנה אם הם פעלו היטב או לא, מתבוננים בכם בשקט מממד מיוחד שבו הם שוהים ומחכים לסיום הסופי של כל זה (מחיאות כפיים נלהבות של התלמידים)." ("הוראת הפא בוושינגטון די.סי. ב-2018")

נראה שמתרגלים רבים עדיין לא התאימו עצמם להוראה שלמעלה ואינם מתייחסים לעצמם כמי ש:

"כבר לא נמצא תחת השיפוט של שלושת העולמות."

כשקארמת מחלה הפריעה לטיפוח שלהם הם לא האמינו שהם ישויות שמימיות, ולא האמינו שהם כבר לא בתחום השיפוט של הגיהינום. בהחזיקם במושגים אנושיים של "גיל פטירה", "מבחן המחליט אם תחיה או תמות", או "זקנה, מחלה ומוות", הם לא יכלו לעצור את הכוחות הישנים מלקחת את חייהם.

לאחר שהמתרגלת הזאת מתה, ביקרתי מתרגלת אחרת, שגם היא חוותה קארמת מחלה בצורה של שיעול ואסטמה. מספר מתרגלים באו לביתה ועזרו לה לשלוח מחשבות נכונות במשך ימים רבים.

היה לנו שיתוף קצר. שאלתי אותה מדוע היא חווה את קארמת המחלה כיוון שהיא הייתה מתרגלת נחושה כל הזמן. מתרגלת אחרת הציעה שייתכן שהיא לא הצליחה לסלק כמה החזקות במשך זמן רב מדי.

סילוק מחשבות שליליות

מנובמבר 2018 ארבעה מתרגלים מהאזור שלנו ושניים מאזור אחר הלכו לעולמם. רובם סבלו משיעול, אסטמה, והתנפחות של כליה אחת או שתיים. מתרגל זיהה את חומרת העניין וכתב מאמר להזכיר למתרגלים לא להתעלם מקארמת מחלה, ולשלוח מחשבות נכונות לזמן ארוך יותר ולעתים תכופות יותר.

בנוסף, ברצוני להזכיר למתרגלים עמיתים לא להחזיק במחשבות שליליות על המתרגלים שקיבלו עזרה. מחשבות שליליות במחשבתנו יבטלו את עוצמת שליחת המחשבות הנכונות.

המתרגלים באזור שלנו עשו היטב את שלושת הדברים ויכולים לשתף פעולה היטב עם אחרים. רוב האנשים העובדים במשטרה ובמערכת המשפט למדו דרכם את האמת.

סלקו מושגים אנושיים ומחשבות שליליות

כשחשבתי על מותם בטרם-עת של מתרגלים, היו לי שתי מחשבות שונות. מצד אחד, ייתכן שלמספר מתרגלים יש צורת מחשבה עלובה כשהם עוזרים למתרגלים בצרה, בשעה שיש כל כך הרבה גורמים רעים המרוכזים בממד אחר.

מצד שני, מתרגל שסובל מקארמת מחלה ולא סילק מושגים אנושיים כמו "זקנה, מחלה ומוות" ומושגים אנושיים, גורם למחיצות בין המתרגלים העמיתים [על פי הגישות השונות].

כתבתי את השיתוף הזה כדי להזכיר למתרגלים באזור שלנו לסלק כל שריד של מושג אנושי ומחשבות שליליות על מתרגלים עמיתים. עלינו לטהר את עצמנו וללכת ביציבות בנתיב הטיפוח שלנו.

אני גם רוצה להזכיר למתרגלים עמיתים בכל העולם לאחד את המחשבות הנכונות שלנו כך שנצליח לסלק את שארית הרשע שבשלושת העולמות וביקום ולשבור את ההפרעה של הכוחות הישנים.