(Minghui.org)

התשוקה לקרוא חדשות באינטרנט הציקה לי במשך שנים. ידעתי שאני מבזבז זמן רב בזה כשלמעשה הייתי צריך להתמקד בעשיית שלושת הדברים, אבל פשוט לא הצלחתי לשלוט בעצמי.

ככל שהזמן עבר, התפתחה אצלי גם התשוקה לראות סרטים באינטרנט. ניסיתי לשחרר את שתי התשוקות האלה באמצעות שימוש בשיטות של אנשים רגילים, אבל לא הייתה לכך השפעה ממושכת לטווח ארוך.

יום אחד הוארתי לכך שהתשוקות האלה הן חומרים בממדים אחרים, אם כן, אוכל לסלק אותם באמצעות שליחת מחשבות נכונות.

כששלחתי מחשבות נכונות באותו הלילה, הוספתי מחשבה אחת: לסלק לחלוטין את כל ההחזקות הקשורות לָתשוקות לְחדשות ולסרטים.

למחרת בבוקר התעוררתי אדם חדש. התשוקה לחדשות ולסרטים נעלמה לגמרי.

עברו שבועיים מאז, ועדיין אין לי כל תשוקה לקרוא את החדשות או לצפות בסרטים.

אני חושב ששליחת מחשבות נכונות יכולה לעזור למתרגלים במצבים דומים. אבל אולי מתרגל העומד לנוכח הבעיה הזאת לא מבין את יעילות המחשבות הנכונות. לי עצמי לקח כמה שנים לזכור לשלוח מחשבות נכונות.

הזמן הנותר לנו מוגבל מאוד ויקר מאוד. אני מקווה שההתנסות שלי תעזור אולי למתרגלים עמיתים להתגבר מהר יותר על ההחזקות שלהם.