(Minghui.org)

גב' לי יואן-צ'ין בת 80 היא מורה שפרשה לגמלאות מבית ספר יסודי ברחוב צאי-שי בצ'ונג-צ'ינג. קצבת הפנסיה שלה הושעתה מאז תחילת 2016 משום שהגישה תלונה פלילית רשמית נגד מנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) לשעבר ג'יאנג דזה-מין, שיזם והחל ב-1999 את הרדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג.

נוסף לאבדן הכנסה לה ולבעלה, בעלה הוא בשנות ה-80 לחייו וחי בבית אבות שכונתי. גב' לי צריכה להתמודד עם מתח הנגרם לה מהטרדות של הרשות המקומית. היא הפכה עיוורת בעין אחת וכעת אינה יכולה לחיות לבדה בצורה עצמאית.

המק"ס טוענת שוב ושוב שהיא שולטת באמצעות שלטון החוק. אולם במציאות, המשטר רודף עדיין אחרי מתרגלי פאלון גונג. וזה כולל את פשעי קצירת האיברים מאנשים חפים מפשע על ידי המדינה עצמה.

גב' לי היא מורה בגמלאות שזכתה להערכה רבה. ב-2015 היא הגישה תלונה פלילית רשמית הדורשת את הבאתו לדין של ג'יאנג דזה-מין. התלונה נשלחה למשרד התביעה העליון ולבית המשפט העליון. בעקבות כך ננקטו נגדה אמצעים נקמניים.

ב-21 בספטמבר 2015 הורתה משטרת מועצת ג'יאנג-ג'ין לרשות הקהילה המקומית לחקור מתרגלי פאלון גונג ולערוך חיפוש וביזה בביתם.

"משרד 610", סוכנות הנמצאת מעל לחוק ומתופעלת על ידי הוועדה המשפטית פוליטית (PLAC) במועצת ג'יאנג-ג'ין לחץ על וועדת החינוך המקומית להשעות את משכורתם של 13 מתרגלי פאלון גונג במערכת החינוך מתחילת 2016. לאחר מכן איימו על המתרגלים שאם מישהו מהם לא יחתום על הצהרת ה"שינוי" עד ה-30 בינואר 2016, הם ישעו את משכורתם של בני משפחותיהם ואפילו יפטרו את ילדיהם ממשרות ממשלתיות.

בית הספר היסודי של רחוב צאי-שי ומשרד מנהל השכונה בג'יאנג-ג'ין מיהרו להיענות להוראה של ועדת החינוך והשעו את קצבות הפנסיה של שני מתרגלים: גב' לי ומר לי יואן-צ'י.

שני המתרגלים ניגשו לבית הספר לדבר עם מזכיר המפלגה וואנג ועם מנהל בית הספר וו. מזכיר המפלגה התנגד במיוחד לעתירתם והציב בפניהם אולטימטום: "אם לא תחתמו, ולא "תשתנו" – אין פנסיה".

לגב' לי אין כרגע מקור פרנסה, ופנייתה לרשויות המקומיות הרלוונטיות לא עזרה. הם התנערו מאחריותi או המשיכו להציק לה. בנקודה מסוימת אפילו הורו לאנשי הביטחון לגרור אותה מחוץ לבניין הרשות.

אנחנו פונים לאנשים בעלי מצפון לתמוך ולסייע במקרה של גב' לי יואן-צ'ין

כתבה קשורה לנושא:

Supreme People's Procuratorate Returning Criminal Complaints to Practitioners' Local Authorities