(Minghui.org)

לאחרונה נודע לי שלזוג מתרגלים יש בעיות ביחסים ביניהם, אבל הם לא היו מוכנים לדון בהן איתנו. מי שסיפר לי על כך רמז שבני הזוג מסתירים דברים בכוונה.

המחשבה הראשונה שלי הייתה: "כשאנחנו נתקלים במשהו כמו זה, אסור לנו להתמקד על ההחסרות של אחרים. עלינו גם לבחון את עצמנו. אולי בני הזוג מנסים להסתיר את הבעיה שלהם מפני שיש להם החזקה למוניטין, או שהם אינם רוצים שלאחרים תהיה דעה שלילית עליהם. אולם תהיתי מדוע סביבת הטיפוח המקומית שלנו גרמה להם לא לרצות לדבר על כך איתנו. ראיתי בכך בעיה.

המאסטר אמר:

"הסביבה הזאת היא הדרך הטובה ביותר לשנות את חיצוניותם של האנשים. ההתנהגות של הרמה הגבוהה שתלמידי הדאפא יוצרים בסביבה הזאת, כולל כל מילה וכל מעשה, יכולה לגרום לאנשים להכיר בפגמים שלהם ולמצוא את הפער, יכולה להזיז את לבו של אדם, לזקק את מעשי האנשים, ויכולה לאפשר לאנשים להתקדם ביתר מהירות." ("יסודות להתקדמות במרץ", "סביבה")

זה נכון במיוחד במהלך תקופת תיקון הפא. לשוחח על ההתנסויות שלנו בטיפוח עם מתרגלים אחרים, יכול להבטיח שנממש את השבועות שלנו טוב יותר. אם לא נעשה כך, הגורמים המפריעים עלולים להפריד בינינו בקלות ולהפריע בטיפוח האישי שלנו וביכולת שלנו לאמת את הפא.

לעתים מזומנות, כשאנחנו משוחחים על הבעיות שלנו עם מתרגלים אחרים, התגובה אינה מבוססת על הבנה, או על ניסיון לעזור כדי שנשתפר ביחד. יכול להיות שאפילו יצחקו עלינו, יאשימו אותנו ויעבירו עלינו ביקורת.

האם זוהי סביבת הטיפוח שהמאסטר רוצה עבורנו? איך נוכל להרגיש בנוח לדון במשהו, אם זוהי התגובה שאנחנו מקבלים? אחרי שנתקלים מספר פעמים בהאשמות או בגיחוך, אז סביר שיהיו מתרגלים שלא ירצו לשתף עוד שום דבר. זה מה שחוצץ בין מתרגלים ונותן פרצה לגורמים השליליים.

המאסטר הזהיר אותנו:

"טפחו את עצמכם. אני לא רוצה שהסביבה שיש לתלמידי דאפא תיהפך לסביבה בה אנשים מצביעים זה על זה. אני רוצה שהסביבה תהיה כזו שבה כולם יכולים לקבל ביקורת ובאותו זמן להביט לתוך עצמם. אם כל אחד יטפח את עצמו, כל אחד יסתכל פנימה וכל אחד יטפח את עצמו היטב, האם הקונפליקטים לא יהיו מועטים? זהו עיקרון שלימדתי לאורך כל הדרך החל מאז שהתחלתי לראשונה ללמד את הפא. האין זה כך? שיפור של מטפח בהחלט לא נובע מהטלת האשמות, והוא גם לא נובע מהביקורת שלי כלפיכם כמאסטר שלכם, או מכך שאתם מבקרים זה את זה או מצביעים זה על זה. זה נובע מכך שאתם מטפחים את עצמכם. כעת שהמאסטר דיבר על זה כאן בלימוד הפא היום, משלב זה ואילך אתם חייבים להתחיל להתייחס לנושא הזה ברצינות" (מחיאות כפיים סוערות). ("לימוד הפא בעיר לוס אנג'לס" 2006)

לכל מטפח יהיו החסרות בטיפוח שלו. לנוכח בעיה, בין אם זה מי שעובר את המצוקות או אלה העדים לכך, אם לכולנו יהיו הלך מחשבה וגישה המבוססים על הפא, אז נעשה את מה שהמאסטר מבקש מאיתנו.

שמענו שמתרגלים רבים בסביבת היי-לונג-ג'יאנג נעצרו משום שמערכת התקשורת שלהם נפרצה. לפני שזה קרה אתר מינג-הווי פרסם מאמר המזכיר לכולם לשים לב לבטיחות. העורכים פרסמו גם מאמר המבקש מהמתרגלים לא להשתמש ביישומון של WeChat כדי להתקשר זה עם זה.

אבל אחרי שנודע לנו שהמתרגלים האלה נעצרו, אל לנו להצביע לעברם. במקום זאת עלינו ללמוד מהתקרית ולבחון את עצמנו. אנחנו צריכים לשתף פעולה כדי לסלק את הפערים בינינו