(Minghui.org)

מאסטר לי הונג-ג'י לימד אותנו ב"הוראת הפא בוועידה בסינגפור "שטיפוח הפאלון דאפא הוא טיפוח השין-שינג והחמלה בלבד ושאנחנו פועלים "בדרך גדולה ללא צורה".

המאסטר אמר גם:

"אין לנו כל צורה מוחשית כלשהי של ארגון, גם איננו מחזיקים בכסף או רכוש" (תרגום זמני) ("הוראת הפא בוועידת הפא לסייעים בצ'אנג-צ'ון").

הכתבים של המאסטר פתחו דרך נוחה ביותר למטפחים בחברה המודרנית, כשכסף ורכוש נפרדים לחלוטין מהפאלון דאפא, אך מבלי שהמטפחים ייאלצו להפוך לנזירים, או ללכת להרים. החברה כולה היא סביבת הטיפוח שלנו. אנו נוהגים על-פי עקרונות הפא של "אמת-חמלה-סובלנות" לטפח את המחשבה והגוף שלנו. אנחנו מעודדים זה את זה לפעול כפי שהמאסטר אמר:

"השווה איך אתה לומד, השווה איך אתה מטפח;" ("הונג יין"-"טיפוח בפועל") ולרומם את התחומים שלנו.

אבל מאז החלה המפלגה הקומוניסטית הסינית ברדיפה הכלל ארצית שלה נגד הפאלון גונג ב-1999, תלמידים ומתרגלים של הדאפא השיקו חברות ופרויקטים רבים להתנגד לרדיפה ולהבהיר את האמת. בפרויקטים ובחברות המוחשיים האלה מעורבים כסף ורכוש כמו גם משרות של עבודה וחלוקת אחריויות; לכן הם הפכו לאבן-בוחַן עבור אנשים רבים. יש לנו אנשים התורמים ללא אנוכיות, אבל גם כאלה המחפשים תהילה ורווח. יש כאלה המקדישים עצמם להצלת ישויות חיות בעת שאחרים מביטים מהצד, מעירים הערות וביקורות. יש כאלה המתמידים בהתגברות על מכשולים ובהתקדמות, אבל יש לנו גם את אלה הרוכבים על הישגים של אחרים ורק מחפשים סיפוק עצמי. יש כאלה הממשיכים לטפח עצמם ולסלק מושגים והחזקות אנושיים ולכן הם יכולים להבהיר את האמת בצורה יציבה יותר; יש כאלה שהרגלים ומושגים שונים שהתפתחו בחברה הרגילה חוסמים אותם ולרוע המזל גורמים ברמות שונות להשפעה שלילית על הדאפא ועל פרויקטים. יש יותר מדי מקרים מכפי שנוכל לפרט כאן.

קונפליקטים שקרו לאחרונה ב"אפוק טיימס" ובפרויקטים אחרים אינם צירוף מקרים סתמי. זה אותו הדבר הן בתוך והן מחוץ לסין. כל עוד אדם נמצא בחברה הרגילה, למעמדות החברתיים השונים יש את הקונפליקטים החברתיים שלהם, בסביבות עבודה יש קונפליקטים לגביי עבודה ובסביבות משפחה יש את הקונפליקטים של המשפחה שמולם הוא צריך להתייצב.

כשקונפליקט קורה, עבור מתרגל הרואה או שומע את האנשים והאירועים המעורבים, זו הזדמנות לטפח עצמו בצורה יציבה יותר ולרומם את עצמו מעלה. תלמידי דאפא הלומדים היטב את הפא ומטפחים באמת את עצמם, יודעים עמוק פנימה מהו תלמיד דאפא: זהו לא תואר שמישהו יכול להכתיר את עצמו בו, אלא שהוא מושג דרך טיפוח יציב בתוך הפא ובאמצעות סבל, לקיחת אחריות וחישול הלב בנתיב לקראת חוסר האנוכיות הנדרש על ידי היקום החדש. אנחנו מאמינים שלמול קונפליקט, תלמידי דאפא המטפחים באמת יבחנו את עצמם ויסתכלו פנימה לחפש החסרות כדי לייצר השפעה חיובית יותר.

אנחנו מקווים שמעתה ואילך, הן בפרויקטים של תלמידי דאפא והן בחברות של תלמידי דאפא, אנשים לא ילחצו או יעבירו ביקורת על אחרים על בסיס דעות חד-צדדיות ועל ידי "להעביר הלאה" כמה המאסטר מאשר אותם, בשעה שהם מנערים מעצמם אחריות לתוצאות רציניות. אנחנו מקווים שכולם יבססו את פעולותיהם על מחשבות חומלות וחסרות אנוכיות, ללא החזקה למושגים שלהם עצמם, יפתרו בעיות שצצות בטיפוח באמצעות טיפוח, ויפתרו בעיות של חברה עסקית דרך החברה.

הנהלת עורכי מינג-הווי 10 באוגוסט 2019