(Minghui.org)

לואיס ריד, נשיא הנהלת עיריית סנט לואיס, כתב מכתב בו הוא משבח את מאמצי מתרגלי פאלון גונג לעצור את הרדיפה האכזרית נגד השיטה השקטה בסין. הוא קרא למשטר הקומוניסטי בסין לסיים את הרדיפה ואת הפרקטיקה הבלתי מוסרית של קצירת איברים בכפייה מאסירים, במיוחד ממתרגלי פאלון גונג ומאסירי מצפון אחרים.

לפני 20 שנה, ב-20 ביולי 1999 פתח מנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית לשעבר, ג'יאנג דזה-מין, בהרדיפה האכזרית נגד הפאלון גונג, שיטה לשיפור הגוף והנפש שזכתה במהירות בפופולריות רבה בסין בשנות ה-1990.

אחרי שהחלה הרדיפה, מתרגלים נחשפו לכליאה בלתי חוקית, עינויים ורבים מהם נרצחו בעבור איבריהם. חרף הרדיפה הכלל ארצית, מתרגלים בסין נחושים באמונתם ומגנים עליה על-אף הסכנות שהם עומדים מולן על בסיס יומי.


מכתב מלואיס אי. ריד, נשיא הנהלת עיריית סנט לואיס, מיזורי