(Minghui.org)

סם בראונבק, השגריר האמריקני הכללי לחופש דת בין-לאומי הצהיר ב-29 ביולי 2019 בטוויטר שלו: "ה-20 ביולי מציין 20 שנים ארוכות מאז נאסר הפאלון גונג בסין. כיום, המתרגלים עדיין עומדים מול רדיפה מידי הממשל הסיני, הכוללת מעצרים, עינויים, וויתור בכפייה על אמונתם. הפעולות של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) אינן קבילות".


סם בראונבק, השגריר האמריקני הכללי לחופש דת בין-לאומי

מאז הפך לשגריר הכללי לחופש דת בין-לאומי בפברואר 2018, בראונבק העלה במקרים רבים את נושא הפרות זכויות אדם נגד מתרגלי פאלון גונג בסין.

ב-8 במארס 2019 הוא מתח ביקורת על הרדיפה של המק"ס נגד הפאלון גונג ועל קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים על ידי המדינה, במועדון הכתבים הזרים בהונג קונג (הונג-קונג: שגריר ארצות הברית לחופש דת בינלאומי קורא להפסקת הרדיפה נגד הפאלון גונג) הוא אמר: "ישנן טענות עקביות שהממשלה הסינית ממשיכה לקצור איברים בכפייה מאסירים המוחזקים במעצר בשל אמונתם, כולל מתרגלי הפאלון גונג ואויגורים".

הוא אמר שם גם: "אנחנו נמשיך לדרוש מממשלת סין לשים קץ להתעללות והיחס הגרוע נגד מתרגלי הפאלון גונג. זה נמשך יותר מעשרים שנה וחייב להיפסק. כמו כן, עליהם להתייחס לשאלה היכן הם המתרגלים שנעלמו".

כשמחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה את הדו"ח השנתי ל-2018 על חופש דת בין-לאומי ב-21 ביוני 2019 הדו"ח דירג את סין כ"מדינה עם דאגה מיוחדת" (CPC) על-פי החוק של חופש דת בין-לאומי מ-1998, זאת בשל מעורבותה בהפרות חמורות במיוחד של חופש דת, או נתינת רשות לכך.

בראונבק ציין שסין הכריזה מלחמה על האמונה: "אנחנו רואים פגיעה הולכת וגדלה של הממשלה הסינית במאמינים מכל האמונות כמעט ומכל חלקי סין", הוא הסביר.

הוא הזכיר במיוחד את קצירת האיברים בכפייה, הנעשית בהוראת המק"ס על ידי המדינה עצמה מאסירי מצפון חיים, ובכלל זה ממתרגלי פאלון גונג, אויגורים, טיבטים בודהיסטים ונוצרים במחתרת.

הוא התריע בפני הציבור שהזוועות המבוצעות על ידי המדינה הסינית צריכות לזעזע את המצפון של כל אחד.

הוא פנה למשטר הקומוניסטי הסיני ואמר: "אל תטעו, אתם לא תנצחו במלחמה שלכם באמונה. יהיו לכך תוצאות על מעמדכם בבית ומסביב לעולם".