(Minghui.org)

ב-23 ביולי 2019 נעצרו יותר מ-20 תושבי צ'ונג-צ'ינג בעודם לומדים ביחד הרצאות של פאלון גונג ביחד.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

המתרגלים למדו ביחד בביתה של גב' טינג-יו. בסביבות הצהריים, כשסיימו לקרוא ועמדו לצאת, שוטרים שעמדו בחוץ פרצו פנימה ועצרו אותם.

במעצר היו מעורבים יותר מ-70 שוטרים.

השוטרים לקחו את המתרגלים לתחנות משטרה בסביבות מגוריהם וחקרו אותם. כמו כן ערכו חיפוש וביזה בבתי המתרגלים והחרימו את ספרי הפאלון גונג שלהם וחומרים הקשורים לשיטה.

שמות המתרגלים העצורים אומתו, וכוללים גם את גב' ג'אנג יואו-גאו, שהיא בת 82. את שמות שאר המתרגלים ניתן למצוא בכתבת המקור באנגלית בקישור מטה.

היו מתרגלים ששוחררו בסביבות השעה 10 בלילה, השאר נותרו במתקני מעצר שצריך לברר היכן הם.

בנוסף למתרגלים האלה נעצרה גם גב' יו יה-יינג בסביבות השעה 2 אחר הצהריים. 7 שוטרים שפרצו לביתה החרימו ספרי פאלון גונג.

גב' יו הובאה לחקירה למשטרת שא-פינג-בה. השוטרים אספו את כל הנתונים הביומטריים שלה וחקרו אותה אם חילקה חומרי מידע לגבי הפאלון גונג במועצת נאן-שי-גודי ב-9 ביולי.

גב' יו חשדה שמערכת זיהוי פנים של המשטרה צילמה מישהו מחלק חומרים במקום הזה באותו יום ושהתמונה לא הייתה ברורה, ולכן הם רצו לבדוק אולי היא זאת שנקלטה במצלמה. גב' יו שוחררה כעבור 3 שעות.