(Minghui.org) 32 מתרגלי פאלון גונג ובן משפחה אחד נעצרו בעיר נאן-יאנג בפרובינציית הה-נאן בימים 30 ו-31 באוגוסט 2019.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

רשות העיר נאן-יאנג, הוועדה המשפטית פוליטית (PLAC), "משרד 610" ומחלקת המשטרה המקומית תיאמו ביחד את המעצרים.

ל-PLAC- סוכנות ללא סמכות משפטית ול"משרד 610" – סוכנות הפועלת מעל לחוק – ניתן הכוח לעקוף את המערכת המשפטית ולעבוד לעתים קרובות יד ביד כדי להוציא לפועל את הרדיפה נגד הפאלון גונג.

רוב המעצרים התבצעו בין השעות 4 ו-5 בבוקר. בין המתרגלים שהיוו מטרה נמצאים גב' גואן מינג-הווי בת 28, ושלושה תושבים בשנות ה-80: גב' האן, גב' ג'אנג ומר קווי.

השוטרים ערכו חיפוש וביזה בבתי במתרגלים והחרימו משם חומרים הקשורים לפאלון גונג. לגב' האן הוחרמו גם מאות אלפי יואן במזומן שהיו בביתה.

המשטרה פשטה על חנותה של גב' וון, מוכרת בגדים בשנות ה-70והחרימה משם חומרים הקשורים לפאלון גונג.

שאר שמות 27 המתרגלים ובן משפחה אחד מפורטים בכתבת המקור באנגלית בקישור מטה.