(Minghui.org) ארבע מתושבות העיר טאי-יואן בפרובינציית שאן-שי הועמדו ב-5 באוגוסט 2019 למשפט בשל סירובi לוותר על אמונתi בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גב' ג'אנג פנג-יינג בת ה-76 נעזרה בבתה להיכנס לבית המשפט. גב' רן צ'ינג-הואה בת 78 ישבה בכיסא גלגלים. בית הדין לא יידע את המשפחות של גב' הה אי-הואה בת 60 וגב' צ'ן יו-הואה בשנות ה-60 על המשפט. מאז מעצרן באוקטובר שתיהן הוחזקו בניתוק מוחלט מהמשפחות.

המתרגלת החמישית גב' יאו יו-לינג בת 70 שנעצרה ביחד עם ארבע האחרות, נאלצה לחיות הרחק מביתה, לאחר הטרדות בלתי פוסקות מצד המשטרה. היא נכחה בשימוע.

ארבעת המתרגלות העידו להגנתן ושיתפו איך התרגול בפאלון גונג הביא להן תועלות בריאות.

גב' ג'אנג סבלה בעבר מדלקת מפרקים כרונית ומפרקיה נהרסו. גב' הה עברה שבץ ולא הייתה מסוגלת להרים את זרועותיה. גב' רן עברה כריתת שד בשל סרטן, וסבלה מסיבוכים לאחר ניתוח.

אחרי שהן התחילו לתרגל פאלון גונג, כל התסמינים מהם סבלו נעלמו כלא היו.

בנוסף לשיתוף ההתנסויות שלהן מיד ראשונה בתרגול פאלון גונג, המתרגלות טענו שאין כל חוק שהפליל אי פעם את הפאלון גונג בסין ושיש זכות חוקתית בסין לחופש אמונה.

התובע איים לגזור עליהן תקופות מאסר ארוכות. הוא טען שאם הן ישוחררו, הן ישוחחו שוב עם אנשים על הפאלון גונג.

השופט נעל את השימוע מבלי לפרסם את פסקי הדין.

מעצרים שרירותיים, שהייה במעצר והטרדות

חמש המתרגלות נעצרו בערב של ה-19 באוקטובר 2018 כששוטרי-חרש העמידו פני שרברבים כדי שיפתחו להם את הדלת.

השוטרים סירבו לגלות את שמם וערכו חיפוש בביתן לאחר שהוציאו אותן מהבית. המתרגלות לא ידעו מה הוחרם מבתיהן והשוטרים סירבו לתת להן רשימת פריטים שהוחרמו כנדרש בחוק.

בעליהן של גב' הה וגב' רן – שאינם מתרגלים – נעצרו אף הם. השוטרים חקרו את בעלה של גב' הה עד למחרת בצהרי היום.

בדרכם לקחת את גב' הה לתחנת המשטרה, עצרו השוטרים בבית בנה – שאינו מתרגל – והפכו את המקום.

גב' ג'אנג, גב' הה ובעלה שוחררו ב-20 באוקטובר למעצר בית כשהמשטרה מנטרת אותם מקרוב. מאוחר יותר בעלה בן ה-85 של גב' רן אושפז בבית החולים לאחר שהתפתחו אצלו בעיות בריאות עקב לחץ והטרדות של המשטרה.

ב-21 באוקטובר נלקחו גב' צ'ן וגב' הה למרכז המעצרים של העיר גו-ג'יאו חרף מצבן הפיזי. לגב' הה נמדד לחץ דם גבוה מאוד ולגב' צ'ן התגלו בעיות לב ושמיעה.

גב' יאו ששוחררה גם כן בערבות עקב בעיות בריאות, נאלצה לגור הרחק מביתה אחרי הטרדות חוזרות ונשנות של המשטרה.

כתבות קשורות:

Three Mass Arrests in One Year in Taiyuan City, Shanxi Province

Six Elderly Falun Gong Practitioners from Shanxi Province Targeted for Their Faith