(Minghui.org) הגב' לו יונג-ג'ן הייתה כלואה במשך תשע שנים ללא עילה חוקית, רק משום שהיא מתרגלת של השיטה הרוחנית פאלון גונג. (ראה Woman Finishing 9-Year PrisonTerm Seized by CCP Agents Upon Her Release)

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

ביום השחרור חיכתה לה מכונית של סוכני "משרד 610" בחצר הכלא, והיא נחטפה בשעה שבני משפחתה מחכים לה מחוץ לכלא. לקחו אותה למעצר בלתי חוקי כדי לשבור את רוחה ולהמשיך לרדוף אותה, כדי לאלץ אותה לוותר על אמונתה. גב' לו הצליחה לברוח והסתתרה בבית משפחת מתרגלים.

בני המשפחה שנתנו לה מחסה: אם ושני ילדיה, נעצרו ב-6 במארס 2017 ונענשו במאסר של שנתיים וחצי.

גב' לו נעצרה אף היא אבל לא ידועים פרטים נוספים.

תמונות: גב' סון שי-יינג וילדיה, בן ובת, מהעיר צ'אנג-צ'ון בפרובינציית ג'י-לין

השופט במשפטם של גב' סון שי-יינג וילדיה מנע משני עורכי הדין של המשפחה לבחון את מסמכי התיקים וניסה למנוע בעדם מלייצג את המתרגלים בכך שהורה להם למסור את המידע האישי שלהם למשרד המשפטים המקומי, הוראה מאיימת שאינה על פי החוק.

הבן הופיע בשימוע בית הדין ב-8 בנובמבר 2018. השימוע נמשך 8 דקות בלבד. לא המשפחה ולא עורכי הדין קיבלו הודעה בנדון. רק כעבור 5 חודשים. ב-9 באפריל 2019 הודיע השופט על גזר הדין. הבן ערער בבית דין הביניים בצ'אנג-צ'ון וממתין לחדשות בעודו עצור במרכז המעצרים בעיר.

האם והבת הועמדו למשפט ב-30 בנובמבר 2018. בתום השימוע השופט גזר עליהן שנתיים וחצי בכלא וקנס כל אחת ב-5,000 יואן. האם ובתה נלקחו לכלא הנשים בפרובינציה במארס 2019 אחרי שבית דין הביניים דחה את הערעור שהגישו.

במשך 20 השנים האחרונות, בני המשפחה נעצרו שוב ושוב ועונו בשל תרגול בפאלון גונג. אב המשפחה מר וואנג צ'י-בו עונה עד מוות ב-28 במארס 2007 ומת בגיל 47 בעודו כלוא בשל אמונתו. האם והבת נעצרו בעבר ונחשפו לעינויים חמורים בשל סירובן לוותר על אמונתן.