(Minghui.org) מתרגלת מהעיר וו-האן שבפרובינציית הו-ביי הועמדה למשפט בבית הדין של מועצת האן-יאנג ב-27 במאי 2019, ללא כל עילה חוקית., רק משום שבחרה להתמיד באמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

כשעורך הדין של גב' צ'ן שאן-ג'ו נכנס לאולם בית הדין, אחד מיחידת הביטחון איים עליו ואמר: "איך אתה מעז לקחת על עצמך הגנה בתיק של פאלון גונג?"

איש הביטחון גם בדק, בניגוד לחוק, את המחשב הנייד של עורך הדין, את הטלפון הנייד שלו ואת המסמכים שעמו. על פי החוק הסיני עורכי דין פטורים מבדיקות ביטחונית.

במהלך השימוע השופט השמיץ את הפאלון גונג ואיים על גב' צ'ן שאסור לה לתרגל פאלון גונג.

גב' צ'ן אמרה שהיא לא הפרה אף חוק בכך שהיא איתנה באמונתה.

עורך הדין שלה כפר באשמה. כמו כן ציין שזה אינו חוקי לאיים על לקוחתו במהלך שימוע. הוא דרש לזכות את גב' צ'ן, אבל השופט התעלם ממנו.

למעשה עורך הדין כבר הגיש בקשה לשחרר את לקוחתו בפגישה שקיים עם השופט טרם השימוע. אחד מחברי הסגל במשרדו של השופט אמר לעורך הדין: "יש ביכולתנו בהחלט לגזור את דינה ל-3 שנים".

גב' צ'ן נותרה במרכז המעצרים בוו-האן בעקבות השימוע. היא מוחזקת שם מאז מעצרה ב-17 באוקטובר 2017 כשלמדה בספרי פאלון גונג ביחד עם כמה מתרגלות אחרות ששוחררו כמה ימים לאחר מכן.

כתבה רלוונטית:

Wuhan, Hubei Province: 24 Falun Gong Practitioners Sentenced to Prison Since 2017