(Minghui.org) גב' גואו ג'ין-רונג מהעיר יינג-קואו בפרובינציית ליאו-נינג נעצרה באחד באוגוסט 2019 בשל תרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

היא הורשעה זמן קצר לאחר מעצרה על הפצת חומרי מידע על פאלון גונג לפני 10 שנים. נגזרו עליה שלוש וחצי שנות מאסר. היא ערערה על פסק הדין וביום כתיבת הדיווח עדיין מוחזקת במרכז המעצרים של יינג-קואו.

לפני כעשר שנים, ב-7 בספטמבר 2009 נסעה גב' גואו ביחד עם בתה (שגם היא מתרגלת של פאלון גונג) ועם מתרגלת נוספת כבת 70 לאחד הכפרים לחלק חומרי מידע לגבי פאלון גונג. [אנשים שהאמינו לתעמולת המשטר המשמיצה] דיווחו עליהן למשטרה, ושוטרים חסמו את הכבישים הנכנסים ויוצאים לכפר כדי לעצור אותן. שלוש המתרגלות שוחררו מאוחר יותר בערבות מסיבות רפואיות. כמו כן סחטו מהן השוטרים 100,000 יואן.

במהלך מעצרה הקצר, מפקד תחנת המשטרה המקומית לקח את מכוניתה לשימושו האישי וסחט ממנה עוד 20,000 יואן כדי להחזיר את המכונית לרשותה. גב' גואו גילתה לאחר מכן שדוחות רבים על עבירות נסיעה באור אדום נרשמו למכונית בזמן שמפקד המשטרה נסע בה.

המשטרה המשיכה להטריד את גב' ג'ואו ובתה, מה שבסופו של דבר גרם להן למכור את הבית ולעבור לעיר אחרת.

לאחרונה, כשהלכה הבת, גב' ליו, לתחנת המשטרה לברר לגבי בעיה ברישום משק הבית, המשטרה גילתה את כתובתה החדשה ועצרה אותה ואת אמה. גב' ליו שוחררה עקב הריונה.