(Minghui.org) משום שהתמיד באמונתו בפאלון גונג, תושב העיר שו-ג'ואו בפרובינציית ג'יאנג-סו נכלא בבית חולים פסיכיאטרי ואיבד את כל שיניו לאחר שחושמל באלות חשמליות. המשטרה המשיכה להטריד אותו ולעקוב אחריו גם לאחר ששוחרר.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מר ליו ג'יאה-יו החל לתרגל פאלון גונג ב-1998 ומיד לאחר מכן הפסיק לעשן, לשתות ולהמר. מאדם חם מזג הפך לאדם רגוע, שליו ומתחשב באחרים.

כמו כן הוא החלים מבעיות לב, כיב בתריסריון ודלקות פרקים.

חייו התהפכו כעבור שנה, כאשר הורה המשטר הקומוניסטי על רדיפה נגד הפאלון גונג.

בין פברואר למאי 2001 הוחזק מר ליו במשך 10 ימים במרכז לשטיפת מוח ולאחר מכן הוכנס לבית חולים פסיכיאטרי למשך 90 יום.

הסוהרים בבית החולים החזיקו בו בכוח בידיו וברגליו וחשמלו אותו באלות חשמליות. הזרם היה כה חזק שכל שיניו התרופפו לאחר מכן.

כמו כן כפו עליו לקחת סמים בלתי ידועים שגרמו לו לחוש לא טוב בכל פעם שהתעורר. בבית החולים היה תחת פיקוח אינטנסיבי ולא הרשו לו לדבר עם אף אחד.

טרם שחרורו, הרשויות ניסו לכפות עליו לקלל את מייסד הפאלון גונג ולקרוא מסמכי תעמולה המכפישים את הפאלון גונג. מר ליו סירב לעשות זאת. שנה לאחר שחרורו מבית החולים הפסיכיאטרי הוא עדיין במצב מבולבל והוזה.

המשטרה חזרה לביתו בעקביות והטרידה אותו. השוטרים ערכו כמה פעמים חיפוש וביזה בביתו והחרימו את כל הספרים והחומרים הקשורים לשיטה.

ב-17 במאי 2014 מר ליו עלה לרכבת לבקר את אביו שהיה אחרי אשפוז בבית חולים. משטרת הרכבת עצרה אותו ל-4 שעות אחרי שמצאו בתיקו ספרי פאלון גונג.

במאי 2015 מר ליו ואשתו נעצרו שוב על ידי המשטרה כשעברו ביקורת ביטחונית בתחנת הרכבת לוו-האן כדי לבקר את בנם. המשטרה החרימה ממנו 16 ספרי פאלון גונג וטאבלט.

למחרת היום מר ליו קנה 2 כרטיסי רכבת חדשים אך נעצר שוב על ידי המשטרה ולא עלה לרכבת. השוטרים איימו לעצור גם את אשתו.