(Minghui.org) אמי הייתה מתרגלת פאלון דאפא שאיבדה את חייה בגלל קארמת מחלה. ברצוני לשתף עםמתרגלים מבוגרים דברים שהבחנתי בהם, בתקווה שזה יועיל להם.

החזקה בסיסית למחלה

מתרגלים מבוגרים רבים החלו לתרגל פאלון דאפא כדי להירפא ממחלותיהם. לא חשוב כמה זמן טיפחנו; עלינו תמיד לשאול את עצמנו אם ויתרנו על ההחזקה הבסיסית שלנו למחלה. אם אנחנו בריאים עכשיו, זה לא אומר שוויתרנו על ההחזקות שלנו. התרוממות השין-שינג שלנו משתקפת בטיפוח שלנו בממדים שונים.

כמה תלמידים מבוגרים עדיין נצמדים למושגים של אנשים רגילים כמו: "איזה מזון קשה לעכל? איזה מזון מקרר את הבטן?", "לבש משהו חם שלא תתקרר" וכד'. הרעיונות הטריוויאליים האלו מצביעים על פחד מלחלות.

מתרגלים צריכים להסתכל על כל דבר בהתבסס על הפא כדי להבין דברים ולהיפטר ממושגים אנושיים. אנחנו לא צריכים לקחת ברצינות דברים חסרי חשיבות שכאלו. אם לא נחפש פנימה, ונאפשר לדברים להצטבר עד שאפילו לא נבחין בהם – בסוף הם יפילו אותנו.

לא מחפשים פנימה

כמה מתרגלים מבוגרים לומדים את הפא בשקדנות, אך אינם מחפשים בתוך עצמם. כשהם נתקלים בדברים, הם נוטים להסתכל החוצה ולהסתמך על מתרגלים עמיתים שיצביעו להם על הבעיות שלהם.

הזמן עובר והם מתקדמים לאט. טיפוח תלוי באדם עצמו. מתרגלים צריכים להתעורר לפא לפני שיוכלו להתעלות באמת בנתיב הטיפוח שלהם.

חוסר במחשבות נכונות מסַפקות

יש מתרגלים מבוגרים המוּנָעים בקלות על ידי רגשות של אנשים רגילים: הם עורגים לביקור ילדיהם, יש להם החזקה רגשית לנכדים, הם מתערבים בקונפליקטים של ילדיהם, שופטים מי צודק ומי טועה וכן הלאה.

אם הם לא מרגישים בטוב, הם חשים רווחה כשהבעיה היא קטנה. אם היא חמורה, הם נעשים מדוכאים, כותבים צוואה, מתכוננים למותם, ושוכחים שהם מתרגלים. הם מתקשים להשתמש במחשבות נכונות כדי לטפל בבעיות, ולא מאמינים באמת בדאפא ובמאסטר. הם לא מצליחים לשלול לחלוטין את הכוחות הישנים וכך מאפשרים לכוחות הישנים לנצל את הפרצות שלהם ולקחת את חייהם.

אני מאמין שאלו לא היו בעיותיה של אמי בלבד – הן נפוצות בין מספר מתרגלים מבוגרים. אני מקווה שהמאמר הזה יעורר בהם השראה לסלק את המושגים האנושיים שלהם.