(Minghui.org) מתרגלי פאלון דאפא קיימו עצרת בקארלספלאץ, וינה, ב- 12 בספטמבר 2020, כדי לספר לאנשים על הרדיפה המתקיימת בסין. אחרי העצרת הוצג מצעד שהובילה להקת התזמורת הצועדת של טיאן גואו, מופע דרקון זהב וצוות תופי המותן. המצעד היה הראשון שנערך בווינה לאחר שהמגפה התפשטה ברחבי אירופה.

לאחר שנודע לאנשים שנוכחו על העינויים שעברו המתרגלים בסין במהלך הרדיפה בת 21 שנה, אנשים רבים חתמו על העצומה שקראו למפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) להפסיק אותה.

מתרגלים ממדינות אירופה הסמוכות מתכנסים בקרלספלאץ בווינה, אוסטריה. הם הדגימו את חמשת תרגילי הפאלון דאפא וסיפרו לאנשים על התרגול

ההופעות המרגשות של להקת תזמורת הצועדת של טיאן גואו משכו אנשים רבים

צופה במצעד גב' גביאל בקל: "המתרגלים נראים שלווים ומרוממים מאוד"

דרקון הזהב המעופף הוביל את המצעד

סירת הפאלון דאפא מסמלת תקווה לעתיד

גברת הלגה מייר התגוררה בעיר ניו יורק שנים רבות וידעה על פאלון דאפא. "זו הפעם הראשונה שאני רואה מתרגלים במצעד המספרים לאנשים מה קורה בסין. זה דבר כל כך יפה. אני נהנית מתערובת הצבעים המבריקה והתלבושות. אני יודעת שמתרגלים מקיימים ומקדמים מסורות. "

גברת מייר ובעלה הסבירו שהגיעו במיוחד לראות את המצעד. כשראו את המצגת המראה על "קצירת איברים", אמרה גברת מייר לבעלה, "תראה, כמה אכזרי!" שניהם חתמו על העצומה המגנה את הרדיפה. לדבריה, "הרדיפה צריכה להיפסק, היא לגמרי לא אנושית! יש להעיף את המק"ס מסין." לפני שעזבה איחלה גברת מייר לכל המתרגלים בהצלחה. "אנחנו תומכים בכם. אנא המשכו ליידע אנשים נוספים על כך. יום אחד הרדיפה תסתיים! ” מר מאיר עודד את המתרגלים.

מצגת המראה עינויים המשמשים להרוג מתרגלי פאלון גונג בסין: קצירת איבריהם בעודם בחיים ומכירת האיברים להשתלות

 לאחר שנודע להם על הרדיפה ועל קצירת האיברים הכפויה, אנשים רבים חתמו על עצומה הקוראת לסיומה

 ד"ר וגברת לובר חתמו על העצומה להעביר את תמיכתם למתרגלי פאלון דאפא בסין

ד"ר היינץ לובר הוא עורך דין בדימוס המטפל בעניינים בינלאומיים. באמצעות חתימה על העצומה הוא רצה "להביע את אהדתנו מהמערב למתרגלים בסין ולהודיע להם שהעולם יודע על סבלם באמצעות מאמציהם של מתרגלים מחוץ לסין."