(Minghui.org) ב-7 בדצמבר הגישה מדינת טקסס תביעה בבית המשפט העליון של ארה"ב נגד 4 מדינות שיש עליהן מאבק הכוללות את פנסילבניה, ג'ורג'יה, מישיגן וויסקונסין. התביעה טענה שהשינויים בהליכי הבחירות במדינות האלה, שינויים שהפרו חוקים פדרליים, היו בלתי הוגנים כלפי הבוחרים והובילו להונאה חמורה באמצעות התרופפות האמצעים הנקבעים כדי להבטיח יושרה בבחירות. אי לכך טקסס דרשה מבית המשפט העליון להכריז על תוצאות הבחירות ב-4 המדינות האלה כבלתי חוקתיות. התביעה המשפטית הזאת מושכת תשומת לב רחבה של מומחים משפטיים ואזרחים מן השורה. עד ה-9 בדצמבר הצטרפו ליוזמה 17 מדינות נוספות. (שמות המדינות בכתבה באנגלית).

התביעה המשפטית הזאת על פני 154 עמודים שנוסחה על ידי פרקליט המדינה קן פַקסטון ו-2 עוזריו, מציינת שסעיף האלקטורים (Electors Clause ) שצוין בפרק 2 קטע ראשון, פסקה 2 של חוקת ארה"ב הופר בפנסילבניה, ג'ורג'יה, וויסקונסין ומישיגן.

סעיף האלקטורים דורש שרק מחוקקים של מדינה יכולים לקבוע חוקים המסדירים מינוי של אלקטורים ומערכות בחירות. שינויים בחוקי הצבעה והליכים על ידי בתי משפט או החלטות מנהליות במדינות אלה לא רק שמפרים את הזכויות המשפטיות של הרשות המחוקקת במדינות אלה וחותרות תחת זכויות ההצבעה של תושביהן, אלא אף פוגעים בזכויות ההצבעה של התובעת (טקסס) ומדינות אחרות הנאמנות לחוקה.

יתר על כן, בארבע המדינות האלה שיש בהן מאבק, החוקים השולטים על עיבוד פתקי ההצבעה והליך ההצבעה שונו גם כן בווריאציות שונות ממדינה למדינה, מה שהפר את סעיף ההגנה השווה Equal -Protection Clause.

מקרה דומה קרה בשנת 2000, במהלך ספירה חוזרת עקב מחלוקת בבחירות לנשיאות בפלורידה, בין ג'ורג' בוש הבן לבין אל גור. בית המשפט העליון של ארה"ב פסק על בסיס סעיף ההגנה השווה, ואפשר לבוש לזכות בבחירות.

"לתת אמון ביושרה של הליכי הבחירות שלנו זה קדוש ביותר ומאחד יחדיו את ציבור האזרחים והמדינות שלנו. ג'ורג'יה, מישיגן וויסקונסין ופנסילבניה הרסו את האמון הזה וסיכנו את הביטחון והיושרה של בחירות 2020. המדינות הפרו חוקים שנחקקו על ידי המחוקקים הנבחרים שלהם כדין, ובכך הפרו את החוקה. בהתעלמות מחוק המדינה או החוק הפדרלי, המדינות האלה לא רק הכתימו את היושרה של הצבעת אזרחיהן הן, אלא גם של טקסס ושל כל מדינה אחרת שערכה בחירות חוקיות", אמר פקסטון בהודעה לעיתונות ב-8 בדצמבר. "הכישלון שלהן לאכוף את שלטון החוק מטיל צל אפל של ספק על תוצאות הבחירות כולן. כעת אנחנו דורשים שבית המשפט העליון יתערב כדי לתקן את הטעות הנוראה הזאת".

"בכירים מסוימים במדינות הנתבעות, הציגו את המגפה כהצדקה להתעלם מחוקי מדינה הנוגעים בהצבעות החסרות ואלו בדואר. המדינות הנתבעות הציפו את האזרחים שלהם עם עשרות מיליוני פתקי הצבעה ופתקי הצבעה החורגים מפיקוח על-פי החוק כמו איך הם התקבלו, הוערכו ונספרו", צוין בתביעה. "בין אם זה בכוונה טובה או לא, לפעולות האלה שאינן על-פי החוקה הייתה אותה השפעה אחידה –uniform effect, הן הפכו את בחירות 2020 פחות בטוחות במדינות הנתבעות".

על בסיס הסיבות לעיל, התובעת דרשה שבית המשפט העליון יאפשר לבית מחוקקים של כל מדינה למנות אלקטורים נשיאותיים חדשים. ההצבעות שהוטלו לקלפי על ידי האלקטורים שמונו כבר על ידי ארבעת המדינות הנתבעות, צריכות להתבטל מאחר שהן הפרו את סעיף האלקטורים ואת התיקון ה-14 של חוקת ארה"ב.

על-פי חוקת ארה"ב מחלוקות בין שתי מדינות או יותר, צריכות להיפתר על ידי בית המשפט העליון. במקרה הזה, ארבע מדינות הוכרזו כנתבעות והסוגיות הנוגעות הן על פני אזורי שיפוט רבים. לפיכך התביעה המשפטית היא בתחום הסמכות המשפטית של בית המשפט העליון.

שעות אחדות אחרי שקיבל את המקרה, בית המשפט העליון דרש ב-8 בדצמבר מהמדינות הנתבעות להגיב עד השעה 15:00 של ה-10 בדצמבר.