(Minghui.org) על פי דו"ח שכותרתו: "הגבלות ממשלה על דת ב-2018 הגיעו כבר יותר מעשור לרמה הגבוהה ביותר בעולם" ופורסם ב-10 בנובמבר 2020 על ידי מרכז המחקר Pew, מתוך 198 מדינות וטריטוריות שנחקרו בדו"ח, סין המשיכה לקבל את הניקוד הגבוה ביותר במדד הגבלות ממשלה (GRI).

הדו"ח מציין כי סין עומדת כל שנה בראש רשימת ממשלות עם הגבלות מאז החל להתנהל המחקר של Pew ב-2007. והיא הגיעה ל-9.3 נקודות מתוך 10 במחקר החדש של 2018.

בדו"ח צוין: "הממשלה הסינית מגבילה דתות בדרכים שונות, הכוללות איסור כולל על כל הדת/האמונה (כמו במקרה תנועת פאלון גונג וכמה קבוצות נוצריות), מניעת שיטות דתיות מסוימות, כשהיא פושטת על מקומות סגידה, עוצרת ומענה אנשים. ב-2018 המשיכה הממשלה קמפיין מעצרים נגד אויגורים, קזחים אתניים ומוסלמים אחרים בפרובינציית שין-ג'יאנג, כשהיא מחזיקה לפחות 800,000 (וכנראה עד 2 מיליון) במתקני מעצר 'המיועדים למחוק את הזהויות הדתיות והאתניות שלהם', לדברי מחלקת המדינה האמריקנית".

על פי הדו"ח, ההגבלות של ממשלות בעולם על דת – הכוללות: "חוקים, קווי מדיניות ופעולות על ידי בכירים הפוגעים באמונות ושיטות דתיות" –הגיעו ב-2018 גם כן לשיא כל הזמנים, כש-56 מדינות (28 אחוז) קיבלו ניקוד "גבוה" או "גבוה מאוד" במחקר.

מרכז המחקר Pew מחשיב עצמו כ"גוף מחקר עובדתי בלתי מפלגתי המיידע את הציבור לגבי בעיות, גישות ומגמות המעצבות את העולם". הוא מנהל "סקרי דעת קהל, מחקר דמוגרפי, ניתוח תוכן, ונתונים מבוססים אחרים של מחקר מדעי החברה". הוא הוקם ב-2004, ומשרדי ההנהלה שלו בוושינגטון די.סי.