Minghui.org) 9 מתרגלי פאלון גונג, תושבי העיר דאן-דונג בפרובינציית ליאו-נינג נעצרו ללא עילה חוקית לפני ראש השנה הסינית החדשה, ולא שוחררו, כך של יוכלו לחגוג עם משפחותיהם בחג המסמל איחוד משפחתי.

על מתרגלת אחת כבר נגזרה תקופת מאסר והיא ממתינה לפסיקה בערעור שהגישה. לשאר השמונה מצפים משפטים, או פסקי דין ללא משפט.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

להלן פרטים על תשעת המתרגלים שנעצרו:

גב' וואן גווי-רונג- נעצרה ב-27 ביוני 2019 אחרי שהלשינו שחילקה חומרי מידע על פאלון גונג. ב-4 בנובמבר עמדה למשפט בבית הדין של מועצת ג'ן-אן וב-24 בנובמבר גזרו עליה שנתיים בכלא. היא ערערה על פסק הדין בבית דין הביניים בדאן-דונג וממתינה לפסיקתו. ראה: Liaoning Woman Sentenced to Two Years for Handing Out Information about Falun Gong

גב' ליו יינג-פנג- נעצרה ב-30 במאי 2018 בשוק האיכרים. לדברי המשטרה מישהו דיווח עליה שהיא מחלקת חומרי מידע על פאלון גונג לקונים.

ב-9 בינואר 2019 עמדה למשפט. שני עורכי דינה הגנו על חפותה בטענה שאין כל חוק בסין המפליל את פאלון גונג.

כיום היא עצורה במרכז המעצרים של דאן-דונג כשהיא ממתינה לגזר הדין. היא שבתה רעב פעמיים כדי להתנגד לרדיפה. לאחרונה התדרדרה בריאותה. פרטים: Once Imprisoned for Practicing Falun Gong, Retired Kindergarten Teacher Tried Again for Her Faith

גב' ג'יאנג פנג-לי- נעצרה ב-14 באוקטובר 2019 ומוחזקת כעת במרכז המעצרים של דאן-דונג. טרם מעצרה נהגו השוטרים להטריד אותה. ב-18 בספטמבר הגיעו לביתה וצילמו אותו. למחרת חזרו כדי לקחת ממנה דגימת דם וטביעות אצבע.

גב' יין וון-שיאנג וגב' שין בו- נעצרה בביתה ב-11 בנובמבר 2019. השוטרים החרימו משם ספרי פאלון גונג, מחשב ומדפסת, כמו גם 4,000 יואן במזומן.

שתי נשים שבאו לבקרה: גב' שין הונג וגב' ג'או שו-הואה – נעצרו אף הן. כשהשוטרים ערכו חיפוש בביתה של גב' שין הם עצרו גם את אחותה, גב' שין בו.

גב' שין הונג וגב' ג'או שוחררו ב-26 בנובמבר, אבל השתיים האחרות נותרו במעצר. המשטרה מסרה את תיק החקירה שלהן למשרד התביעה של מועצת ג'ן-אן.

גב' ג'נג גווי-שיאנג- נעצרה ב-20 בנובמבר 2019 בעודה משוחחת עם אנשים על פאלון גונג בשוק הסיטוני. המשטרה מסרה את תיק החקירה שלה למשרד התביעה של דאן-דונג.

מר ג'ו שי-מיאו, גב' סון ג'ונג-צ'ין וגב' טונג שיו-הונג- נעצרו ב-8 בדצמבר 2019 כששוחחו עם אנשים לגבי פאלון גונג. המשטרה ערכה חיפוש בבתיהם והחרימה את מכוניותיהם, חומרי פאלון גונג וחפצים אישיים נוספים. שתי המתרגלות הועברו למרכז המעצרים של דאן-דונג. המתרגל מר ג'ו, נלקח למרכז המעצרים של פנג-צ'נג.

לכתבה קודמת: Fengcheng, Liaoning Province: Four Falun Gong Practitioners Harassed