(Minghui.org) מנהל מפעל לשטיחי-קיר בעיר ווֶן-דֶנג שבפרובינציית שאן-דונג מת בסוף נובמבר 2019 לאחר שנרדף במשך שנים בגלל שתירגל פאלון גונג. הוא היה בן 64 במותו.

פאלון גונג הידועה גם כפאלון דאפא היא שיטה רוחנית לתרגול ולמדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני מאז יולי 1999.

מר טיאן שי-הונג נעצר מספר חוזר של פעמים מאחר שסירב לוותר על אמונתו. בעקבות הרדיפה סבל גם המפעל שלו מהפסדים כספיים.

הפאלון גונג מחזיר למר טיאן את בריאותו שאבדה

מר טיאן שי-הון החל לתרגל פאלון גונג אחרי שבריאותו ומצבו הפיננסי התדרדרו בעקבות עבודה קשה במהלך שנות ה-90. חבר הכיר לו את השיטה, וזמן קצר לאחר שמר טיאן החל לתרגל פאלון גונג הוא שב לאיתנו והרגיש אנרגטי מאוד. מאז ואילך הוא התנהל בהתאם לעקרונות הפאלון גונג ״אמת, חמלה, סבלנות״, יישם עקרונות אלה במפעלו ועודד את 100 עובדיו לנהוג בהתאם. עד מהרה המפעל לבש מראה חדש והכנסותיו עלו. הוא שיפר את תנאי העבודה של עובדיו, את איכות הארוחות המוגשות במפעל, ושיפץ את הדירות המוקצות על ידי המפעל לרווחת עובדיו.

רבים מעובדיו תמכו בו ובפאלון גונג, ועמדו כנגד השוטרים שבאו לעצרו

מר טיאן נעצר ב-22 בינואר 2001 כשנסע לבייג׳ינג לממש את זכותו לעתור בצורה שקטה על שלילת הזכות לתרגל פאלון גונג. הוא נעצר, הוכה ונמנעה ממנו שינה. השוטרים פרצו לביתו בהיעדרו וסחטו 7000 יואן ממשפחתו. הוא לא הורשה לצאת מחוץ לעיר. הוא נעצר שוב ב -2003 ונעצר במרכז לשטיפות מוח. ב-2004 נעצר שוב אך הפעם נמלט והתגורר הרחק מביתו. כאשר שב למפעל כעבור חודשיים, כ-30 שוטרים הגיעו בעקבות הלשנה ורצו עצור אותו.

למעלה מ-60 עובדים תמכו בו והתנגדו למעצר.

שוטרים נוספים הגיעו והיכו את העובדים. בסופו של דבר מר טיאן נעצר.

עובדיו ניגשו למשרד העתירות המקומי כדי לערער על מעצרו. הם המתינו למעלה משעתיים, אך לבסוף פוזרו באלימות. עשרה מנהלים הוחזקו במעצר, עובד בן 70 ואם לילד נקנסו ב-200 יואן.

ב-2011 פרצו כ-20 שוטרים שוב למשרדו של מר טיאן ודרשו שיתלווה אליהם.

מר טיאן סרב להיענות וביקש את שמותיהם. כתגובה לשאלתו כמה מהם הסתירו את התג שלהם. המפקד וואנג יונג גער בשוטריו על שאינם עושים את תפקידם, אסר בעצמו את מר טיאן באזיקים וגרר אותו במורד המדרגות.

המהומה זיעזעה את עובדיו של מר טיאן שהגיעו וכיתרו אותו כדי להגן עליו. אחת השוטרות טענה שהשוטרים רק לוקחים אותו להשתתף במפגש במרכז לשטיפת מוח. אשתו של מר טיאן ועובדיו סרבו בתוקף להעבירו לידי השוטרים. בסופו של דבר המשטרה נסוגה לאחר שעות של התנגדות. אולם המשטרה המשיכה להטריד את מר טיאן בשנים שלאחר מכן. ב2018 המשטרה התקינה 2 מצלמות, אחת מול ביתו של מר טיאן ואחת מול המפעל שלו. כאמור בנובמבר 2019 מר טיאן מת עקב הרדיפה החוזרת ונשנית.

ב-2011 עובדי המפעל עוצרים בעד השוטרים מלעצור את מר טיאן שי-הונג בשל אמונתו

למאמרים קודמים:

Factory Manager is Abducted, Over 60 Employees Come to His Defense and Are Also Persecuted

More Than One Hundred Workers Step Forward to Protect a Falun Gong Practitioner