(Minghui.org) כדי לציין את יום הפאלון דאפא העולמי ה-21 הקרב ובא, הנהלת מערכת מינג-הווי קוראת בזה להגשת מאמרים ועבודות אמנות בתחומי צילום, מוסיקה, ציור, שירה וקליגרפיה של תלמידי דאפא מסין ומשאר מדינות העולם. המטרה היא להשאיר עדות לנפלאות של תלמידי דאפא המטפחים תחת ההנחייה של עקרונות "אמת-חמלה-סובלנות"; כעדות לחמלה של המאסטר, לי הונג-ג'י, כלפי תלמידי הדאפא ואנשי העולם, ולאמת את הטוהר ואת חוסר האנוכיות של הפאלון דאפא.

קהל היעד הוא אנשים מכל שדרות החיים ומתרגלים עמיתים.

לפיכך, צריך לקחת בחשבון שהניסוח, מבנה המשפט, ההיגיון, הפרשנויות, הדוגמאות והאיורים בעבודות המוגשות יכוונו כלפי אנשים שאינם מתרגלים, כך שקל יהיה לעקוב אחריהם, להבינם ולקבלם. יצירות אמנותיות צריכות לבטא נושא ברור ולהיות מופקות בטכניקות מסורתיות.

לכל מתרגל עמית שבאמת מטפח בפאלון דאפא יש ההתנסויות שלו בתועלות שזכו מהשיטה. ההתנסויות האלה, לא משנה כמה הן פעוטות או שוליות, מהוות עדות לתהליך התרוממות של ישויות חיות והן ביטויים של שיפור האופי, הבריאות, החוכמה והיכולות שלנו.

אנו מקווים שעוד מתרגלים יכתבו וישתפו בהתנסויות האישיות שלהם כדי לעזור לאנשים להוקיר את מה שהפאלון דאפא מעודד, ולהראות לאיזה ישויות חיות הופכים מתרגלי דאפא באמצעות טיפוח תחת ההכוונה של "אמת-חמלה-סובלנות". כשהקוראים יגיעו להבנת המשמעות של "פאלון דאפא הוא טוב"; "אמת-חמלה-סובלנות הוא טוב" ולחשיבות של פרישה מהמק"ס וארגוניה, הם יבורכו ויישארו בטוחים מהאסונות הנוכחיים והעתידיים, מעשה ידי אדם או טבעיים.

אנחנו מקווים שכל תלמידי דאפא ישתתפו בהתלהבות ויגישו את העבודות שלהם מהר ככל האפשר. אנא הוקירו את ההזדמנות היקרה הזאת כדי להבהיר את האמת לחברה.

עבור הכותבים מסין, אנא שילחו שם-עט מזהה, מגדר, גיל, מקצוע, והפרובינציה בה אתם גרים, ובמקרה של יצירות אמנות: את הגודל, ואת שיטת היצירה.

אנא שילחו את עבודותיכם באימייל ל: fahui@minghui.org

וציינו בשורת הנושא של האימיייל: “World Falun Dafa Day Submission”

תאריך אחרון להגשה: 13 באפריל 2020

בברכה

הנהלת מערכת מינג-הווי

5 במארס 2020