(Minghui.com) מר לי הווי-פנג, מהעיר צ׳יצ׳יהאר, פרובינציית היי-לונג-ג׳יאנג, הוא הקורבן האחרון של הרדיפה שמנהל המשטר הקומוניסטי בסין נגד מתרגלי הפאלון גונג. הוא מת שלושה ימים לאחר ראש השנה הסינית 2020 והוא בן 48 בלבד.

פאלון גונג, הידועה גם בשם פאלון דאפא, היא שיטה רוחנית המבוססת על העקרונות של אמת, חמלה, סובלנות ונרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999. רבים מהמתרגלים נאסרים, עוברים שטיפות מוח במחנות לעבודה בכפייה וחינוך מחדש, עוברים עינויים ולעיתים גם איבריהם נקצרים לצורכי מסחר בהנהלת המשטר.

מר לי הווי-פנג הוחזק במאסר במשך 12 שנים רק משום שסרב לוותר על אמונתו בפאלון גונג. במהלך שנים אלה עבר מר לי עינויים קשים, שבסופו של דבר הביאו למותו.

כבר בעת חקירתו בינואר 2001 עינו אותו השוטרים. הם כבלו את ידיו מאחורי גבו ותלו אותו באזיקים. הם קשרו את רגליו בחבלים, משכו אותן בכיוונים מנוגדים עד שהתפצלו ל-180 מעלות ונותרו מקבילות לקרקע. במצב זה הם בעטו בו והיכו בו כבשק איגרוף. אחד השוטרים אמר לו: ״הסבל שלך הוא ההנאה שלי״. לאחר מכן, הם חישמלו את איברי מינו באלות מחשמלות והותירו אותו עם כוויות קשות. זרועותיו נפגעו גם כן ונדרשו לו ששה חודשים כדי להרים אותם מחדש. ביולי 2001הוא נשפט ל-12 שנות מאסר.

מר לי הגיש ערעור, אולם קיבל בתשובה מסמך שבו התבקש לחתום על הצהרה האומרת שהוא מסכים לגזר הדין ומוותר על זכותו להגיש ערעור.

הוא נשלח לכלא חארבין מס' 3, שם הוחזק בבידוד במשך 39 יום בשל אמונתו. בחורף הקשה מנעו ממנו הסוהרים ללבוש בגדים חמים ואילצו אותו לישון ללא מצעים או שמיכה. הם פתחו את החלונות כדי להתעלל בו ונתנו לו מנה זעומה של דייסת תירס ביום. הם מינו שני אסירים לפקח עליו מקרוב ועקבו אחריו מסביב לשעון. הם לקחו את הכסף שמשפחתו שלחה לו לקניית מצרכים בסיסיים ומנעו ממנו לכתוב הביתה. מאוחר יותר הוא נשלח לעבודה בכפייה ואולץ לראות סרטי תעמולה המכפישים את הפאלון גונג ולכתוב שהוא מוותר על אמונתו. לאחר שכמה מתרגלי פאלון גונג הוכו למוות בכלא חרבין 3, הסוהרים העבירו אותו יחד עם עוד 29 מתרגלים לכלא דא-צ׳ינג בניסיון להסתיר את הרדיפה.

גם בכלא דא-צ׳ינג הורה מנהל הכלא לסוהרים להכות את מר לי.

לאחר שיחרורו של מר לי בינואר 2013 המשיכה המשטרה להטרידו. פעמים רבות ניסה מר לי לעבור להתגורר בעיר אחרת כדי לחמוק מרודפיו אולם המשטרה מצאה אותו תמיד בסופו של דבר, והמשיכה לאיים ולהטריד אותו, ולהתנכל לו ולמשפחתו. לפני חגיגות ה-70 להיווסד המשטר הקומוניסטי באוקטובר 2019 המשטרה התנכלה לו שוב והותירה אותו במצוקה נפשית קשה. ב-20 בינואר 2020 בגיל 48 הוא עבר אירוע מוחי וכעבור 8 ימים הלך לעולמו.