(Minghui.org) בתחילת מארס 2020, בשעה שבתי ספר בסין נסגרו עקב וירוס וו-האן, המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) השיקה קמפיין כלל ארצי כדי לכפות על צעירים להצטרף לארגוניה (החלוצים הצעירים וליגת הנוער) באמצעות DingTalk, האפליקציה הסינית הגדולה ביותר בטלפון הנייד שבה משתמשים תלמידים ללמידה בבית. האפליקציה פותחה על ידי Alibaba Group בסין, ויש לה יותר מ-100 מיליון משתמשים.

בנוסף לכפיית ההצטרפות ל"ליגת הנוער" של המק"ס, תלמידים של בית ספר יסודי נדרשים גם להשתתף כל שבוע בשיעורים פוליטיים, לצפות בטקסי הרמת דגל המפלגה, לצלם את עצמם מצדיעים לדגל האדום ולהעלות את התמונות שלהם לאינטרנט, ולכתוב "דוחות מחשבה" כל שבוע.

תלמידי חטיבת הביניים נדרשים "ללמוד" את ההיסטוריה המפוארת של המק"ס, לצפות בכל יום בחדשות לשטיפת מוח ואז להיבחן במבחנים. כל התשובות שלהם והיסטוריית הגלישה שלהם מתועדים על ידי שרת הגיבוי. יש בתי ספר המשתמשים בנתונים כאלה לאמוד כישורים עבור "תלמידים מצטיינים".

אמצעי כפייה

הנה כיצד המק"ס כופה על הצעירים להצטרף לארגונים:

ראשית, ההורים נדרשים להחליט בין הצטרפות ל"חלוצים הצעירים" או ל"ליגת הנוער". עליהם למלא את הפרטים של ילדם, הכוללים שם, מספר תעודת זיהוי, מוצא אתני, מספר טלפון ועוד.

הם צריכים אז לשלוח צילום מסך של הבקשה למורה המחנך. אם זה לא קורה, המורה צריך להמשיך להזכיר להורים בציינו שצילום מסך כזה הוא "חובה".

היו מורים שחשפו שההוראות לעשות זאת הגיעו מההנהלה המחוזית של בתי הספר וממשרד החינוך, שהעבירו את ההוראות מבכירים רמי דרג במק"ס.

"הילדים שלי לא רוצים להשתתף"

מורים רבים, כמו גם הורים רבים, חשו סלידה ממה שכפו עליהם לעשות.

הורה אחד ממחוז ג'ינג-ג'ן שבפרובינציית הה-ביי התלונן: "נאמר בפסקה הראשונה, 'אם אתה רוצה להשתתף'. הילדים שלי אינם רוצים להשתתף. אני אפסיק להשתמש בתוכנה הזאת בטלפון".

אבל איש צוות התמיכה הטכנית של DingTalk אמר להורה שאם הילדים שלהם לא מצטרפים, הם ייחשבו כאנטי-סין ואנטי-מפלגה, מה שאומר שייתכן שישללו מהתלמידים האלה הזדמנויות ללמוד בקולג', להצטרף לצבא, למצוא עבודה, או אפילו להינשא.

ההורה טען מולו: "אין לזה כלל קשר לאנטי-סין או אנטי-מפלגה. זה רק עניין של אם אנחנו משתמשים בתוכנה או לא. אם הם כופים על הורים לדחוק בילדיהם להצטרף (לארגוני המק"ס) זה יגרום להורים ממש להתמרמר ולכעוס".

איש צוות התמיכה הטכנית ענה: "זוהי עבודתי".

"גם אני אינני רוצה שתלמידיי יצטרפו"

אחרי שאולצה להצטרף למק"ס, תלמידת בית ספר יסודי פרסמה הצהרה שהיא פורשת מהארגון. נאמר בהצהרה: "אחרי שהתחלתי ללמוד דרך האינטרנט, המורה המחנכת שלי כפתה עליי להצטרף ל'חלוצים הצעירים' באמצעות הטלפון הנייד שלי. אמי עזרה לי למלא את הפרטים ובכלל זה את שמי, מספר הטלפון שלי, מספר תעודת הזיהוי שלי ועוד. אף פעם לא רציתי להצטרף לחלוצים הצעירים ואני רוצה להצהיר שאני פורשת מהארגון כעת. חתומה: שיאו-לה"

מורה בבית ספר יסודי (שם כינוי "צ'יו" לשם ביטחונו האישי) באותו מחוז אמר: "המנהל דחק בנו שוב ושוב לוודא שכל תלמיד בכיתה שלנו מצטרף ל'חלוצים הצעירים', כדי שנוכל להשלים את 'פרויקט [הלימוד מ]הבית'. 'זה כך בכל בתי הספר במחוז כולו. זוהי הוראה של משרד החינוך".

המורה צ'יו אמר שהם דיווחו על תלונות לממונים עליהם, אבל דבר לא נעשה לטפל בנושא.

"המורים המחנכים בבית הספר שלנו נמצאים תחת הוראות לדרוש מההורים לרשום את ילדיהם להצטרף לחלוצים הצעירים".

"הורים ותלמידים אינם רוצים לעשות זאת וגם אני אינני רוצה שהתלמידים שלי יצטרפו, אבל המנהל מאלץ אותנו לכך", אמר המורה "צ'יו".